Wilsverklaring euthanasie

Wat?

 • Je kan je wil over je eigen levenseinde en je weigering van medische zorg vastleggen in een wilsverklaring.
 • Je kan de wilsverklaring steeds herzien of intrekken.

Geldigheid

 • De verklaring blijft vijf jaar geldig.
 • De wilsverklaring is opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier.
 • De wilsverklaring is opgesteld of bevestigd minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt.
 • De wilsverklaring is opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Voorwaarden

 • De patiënt is op het moment van het verzoek meerderjarig of ontvoogd minderjarig en handelingsbekwaam.
 • Het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald en is niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.
 • De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie: het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk en kan niet worden verzacht.
 • De toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte, aandoening.

Procedure

Wat meebrengen?

 • Het ingevulde en ondertekende modelformulier.
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.

Prijs?

 • Gratis

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact