Naamswijziging

Wat?

 • Elke persoon die een gemotiveerde reden heeft om van naam of voornaam te veranderen kan dit aanvragen.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan aan iemand een naams- en/of voornaamswijziging toegestaan worden.
 • Deze toelating is echter geen recht maar een gunst die verleend wordt door een koninklijk of ministerieel besluit.

Voorwaarden

 • Je verzoek tot wijziging van je naam of voornaam moet grondig gemotiveerd zijn.
 • De koning kan beslissen om je naamsverandering toe te staan.
 • De minister van Justitie kan beslissen om je voornaamsverandering toe te staan.

Procedure

 • Je richt persoonlijk, een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan:
  Federale Overheidsdienst Justitie
  Dienst naamsveranderingen
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
  www.just.fgov.be
 • Je naams- en/of voornaamswijziging wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 • Je moet de beslissing ook laten registreren.
 • Binnen de 60 dagen na de registratie van je naams- of voornaamswijziging moet je de beslissing overmaken aan de dienst burgerlijke stand van je geboorteplaats of aan de dienst burgerlijke stand van je verblijfplaats als je niet geboren bent in BelgiĆ«.
 • De verandering van naam en voornaam gaat in op de dag van de overschrijving.
 • Indien het afschrift van het besluit niet binnen de voorgeschreven termijn (dit wil zeggen binnen 60 dagen na de registratie) aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wordt bezorgd, wordt het besluit als niet bestaande beschouwd.

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact