Rijbewijzen

Rijbewijs

Wat?

 • Als je je met een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg begeeft, moet je voor dat voertuig een geldig rijbewijs hebben.
 • Een Belgisch rijbewijs naar Europees model (Europees rijbewijs) is een document in de vorm van een bankkaart.
 • Met dit document kan je aantonen dat je een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie mag besturen.

Geldigheid

 • Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.
 • Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het rijbewijs erkennen.

Hou zelf de geldigheid van je rijbewijs in het oog. Is je rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?
Neem contact op om je rijbewijs te hernieuwen

Voorwaarden?

Om een rijbewijs te verkrijgen, moet je:

 • slagen voor een theoretisch examen;
 • slagen voor een praktijkexamen;
 • verklaren dat je medisch geschikt bent om veilig een voertuig te besturen of in het bezit zijn van een attest van een geneesheer;
 • voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs of een opleiding in een erkende rijschool.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart
 • Aanvraagformulier met vermelding geslaagd praktisch examen
 • Medisch attest voor rijbewijs categorie C, D, BV
 • De foto die op je identiteitskaart staat of een andere recente pasfoto

Prijs?

 • Origineel: 25,00 euro
 • Duplicaat: 25,00 euro

Extra?

Meer info vind je hier.

 

Voorlopig rijbewijs

Wat?

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Je ontvangt het na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Er zijn drie verschillende modellen:

 • model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B. Dit is 12 maanden geldig.
 • model 18: enkel voor categorie B. Dit is 18 maanden geldig. Je krijgt dit nadat je 20 uur praktische rijles hebt gevolgd. Met dit voorlopig rijbewijs mag je rijden zonder begeleiders.
 • model 36: enkel voor categorie B. Dit is 36 maanden geldig. Je moet geen praktische rijles gevolgd hebben. Je moet rijden met begeleiding. Je begeleider moet minstens 8 jaar zijn rijbewijs hebben en mag de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht op sturen.

Voorwaarden?

 • Met een voorlopig rijbewijs van categorie B mag je niet rijden op weekendnachten en op nachten voor of op wettelijke feestdagen tussen 22.00 en 6.00 uur.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart
 • Het aanvraagformulier (te verkrijgen bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen)
 • Eventueel attest van de rijschool van de gevolgde opleiding
 • De foto die op je identiteitskaart staat of een andere recente pasfoto

Extra

 • Als je twee keer niet geslaagd bent in het praktijkexamen ben je verplicht minimum zes uren rijles te volgen.

Prijs?

 • Origineel: 25,00 euro
 • Duplicaat: 25,00 euro

 

Vernieuwing rijbewijs om medische redenen

Wat?

 • Personen met een fysieke of een geestelijke beperking krijgen soms om medische redenen een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur. Dat betekent dat ze elke vijf jaar een volledig nieuw rijbewijs moeten laten maken.

Geldigheid?

 • 5 jaar geldig

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Je oud rijbewijs of een attest van verlies of diefstal
 • Medisch attest afgeleverd door je huisarts

Kostprijs?

 • Gratis (enkel de eerste keer dat je een aangepast rijbewijs om medische redenen aanvraagt, moet je 25 euro betalen)

 

Internationaal rijbewijs

Wat?

 • Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig.
 • Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt door het gemeentebestuur onder dezelfde voorwaarden als het rijbewijs.
 • In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België; als Belg moet je dus op verzoek steeds je Belgisch rijbewijs tonen.

Geldigheid?

 • 3 jaar geldig
 • Als het nationaal rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Je oud rijbewijs of een attest van verlies of diefstal
 • Eventueel je rijgeschiktheidsattest

Kostprijs?

 • 25,00 euro

 

Omwisseling vreemde rijbewijzen

Wat?

 • Rijbewijzen van EU-landen worden eerst geregistreerd.
 • Erkende rijbewijzen van EU-landen kunnen omgewisseld worden.

Wat meebrengen?

 • 2 recente pasfoto’s
 • Je origineel rijbewijs

Prijs?

 • 25,00 euro

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact