Containerpark

Afvalophaling is een basisdienstverlening die moet gegarandeerd blijven. Alle afvalophalingen gaan voorlopig door.

Blauwe vuilniszakken voor PMD en groene vuilniszakken voor gemengd plastic kan je kopen in supermarkt Delhaize en dagbladhandel ’t Krantje en Aktueel.

Het recyclagepark is geopend volgens de normale openingsuren. Dit gebeurt echter onder strikte richtlijnen en veiligheidsvoorschriften:

 • Kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is. Kom enkel als je bezoek niet langer kan uitgesteld worden.
 • Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten. Het aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het recyclagepark, net zoals in de supermarkten.
 • Hou rekening met zeer lange wachttijden.
 • Sorteer thuis goed jouw afval. Zo beperk je je tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor jezelf en de recyclageparkwachters.
 • Je kunt tijdelijk niet met alle afvalstromen op het recyclagepark terecht. Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, kunnen aanvaard worden. Dit kan ook wijzigen. Kijk voor je bezoek op iok.be/corona of op de facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor de laatste stand van zaken.
  • Deze afvalstromen kan je WEL afleveren:
   groenafval, grof vuil, steenpuin, A-hout en B-hout, metalen, vlak glas, restplastic (lichtgroene zakken), PMD (blauwe zakken), papier en karton, glazen flessen en bokalen, harde kunststoffen, C-hout (niet herbruikbaar hout bijv. geïmpregneerd hout), kalkhoudende producten (gips/kalk(Gyproc)/cellenbeton), roofing, autobanden, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), piepschuim, lege bigbags, KGA (Klein Gevaarlijk Afval) inclusief  TL-lampen, accu’s en batterijen, frituurolie en -vetten, videobanden, kurken stoppen, kaarsresten
  • Alle andere afvalstromen kunnen NIET afgeleverd worden:
   asbest, herbruikbare goederen, textiel, …
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als je het afval niet alleen kunt lossen, mag je maximaal één persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens een afstand van 1,5 m tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Heb je hulpmiddelen (schop, borstel …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.
 • Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.
 • Aankoop van compostzakken en andere (zoals afvalzakken) zijn mogelijk. Maar een bezoeker zorgt zelf voor het inladen. Onze recyclageparkwachters kunnen niet helpen bij het tillen of inladen.
 • Je kunt compost ook aan huis laten leveren.
 • Je kunt momenteel geen bigbags (van thuislevering compost aan huis) terugbrengen naar het recyclagepark. Het terugbrengen van deze bigbags is niet essentieel.
 • Kom zeker niet als je je ziek voelt, of als je koorts hebt.

Waarom niet op afspraak?

IOK beschikt niet over een online reservatiesysteem. Een foutloos werkend reservatiesysteem ontwikkelen op enkele dagen is onmogelijk. Ook telefonisch reserveren zou heel omslachtig zijn voor 19 recyclageparken met andere openingsuren en groottes. Bovendien zou dat ook telefonisch een stormloop veroorzaken met onbereikbare telefoonlijnen tot gevolg. Zelfs als maar 10% van onze inwoners (gebied IOK) zou bellen, zouden dat nog meer dan 19.000 telefoons opleveren. Niemand geraakt dan nog binnen bij onze diensten. Ook niet met andere vragen of bestellingen compost.

Nog vragen? Mail naar afvalbeheer@iok.be of bel naar de afvalinfolijn 014 56 27 75.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact