Hulp aan personen met een handicap (-65)

Integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat?

  • Een integratietegemoetkoming is een financiële hulp voor de extra kosten die mensen met een handicap soms hebben.
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming is een minimuminkomen voor mensen met een handicap die niet voldoende inkomen kunnen verwerven.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • laatst ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting of recent stortingsbewijs van alle inkomsten zoals pensioenen, vergoedingen beroepsziekten, …
  • rekeningnummer van de aanvrager
  • recent aanslagbiljet onroerende voorheffing
  • akte van verkoop of afstand van roerende en onroerende goederen van de laatste 10 jaar, voorafgaand aan de aanvraag

Extra info:

www.fgov.be/integratietegemoetkoming

www.fgov.be/inkomensvervangende tegemoetkoming


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact