Leefloon

Wat?

Kan je aanvragen als je geen inkomsten hebt of inkomsten die lager zijn dan de vastgelegde leefloonbedragen.

Voorwaarden

 • Je bent meerderjarig (+ 18 jaar).
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente of in het vreemdelingenregister.
 • Je hebt geen eigen inkomsten of je hebt een eigen inkomen maar dat is lager dan:
  • 1 111,62 euro per maand (€ 13 339,39/jaar) voor een persoon met gezinslast
  • 833,71 euro per maand (€ 10 004,54/jaar) voor een alleenstaande persoon
  • 555,81 euro per maand (€ 6 669,69/jaar) per samenwonende persoon
   Alle eigen inkomsten worden verrekend, behalve kinderbijslag voor de kinderen, onderhoudsgeld voor de kinderen, studiebeurzen …
 • Je hebt je rechten op loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, pensioen, onderhoudsgeld of andere mogelijke uitkeringen allemaal uitgeput.
 • Je toont aan dat je werkbereid bent en dat je de nodige inspanningen doet om gepast werk te vinden.  Indien je om gezondheidsredenen niet kan werken, dien je een medisch attest voor te leggen.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • bewijs inkomsten laatste 3 maanden
 • klevertje mutualiteiten
 • huurcontract
 • facturen van gas, elektriciteit en Pidpa
 • bewijs inschrijving RVA, indien schorsing beslissingsbrief schorsing
 • rekeninguittreksels laatste 3 maanden

Extra info:

www.vlaanderen.be


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact