Pensioen

Wat?

Vanaf 55 jaar kan je een voorlopige berekening laten maken van je pensioenrechten. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij onze sociale dienst. De pensioendienst start dan een ambtshalve onderzoek. Ze maakt vooraf je pensioendossier op en rekent je pensioenbedrag uit. Je ontvangt hierover automatisch de nodige briefwisseling en vragenlijst. Je hoeft dan geen stappen meer te ondernemen tot aanvraag van je pensioen eens je de pensioenleeftijd hebt bereikt.

Wil je vervroegd op pensioen of heb je gekozen om langer te blijven werken dan je pensioenleeftijd, dan moet je wel nog een aanvraagformulier invullen. Deze kan je eveneens bekomen op het Loket Sociale Dienst. De maatschappelijk werk(st)er vult samen met jou dit formulier in waarna je een ontvangstbewijs ontvangt en je ons pensioenboek dient te tekenen als bewijs van aanvraag. Nadien ontvang je van de pensioenkas een bevestiging van de aanvraag met eventueel een vragenlijst.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • beroepsloopbaan in België
  • data legerdienst van jezelf of je echtgenoot

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact