Tussenkomst in plaatsingskosten woon- en zorgcentrum

Wat?

Voor personen die onvoldoende financiële middelen hebben om een verblijf in een woon- en zorgcentrum zelf te betalen.

Voorwaarden

  • op het moment van opname in een woon-en zorgcentrum ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
  • zorgbehoevend zijn
  • de lichamelijke, geestelijke of sociale toestand moet een opname verantwoorden
  • een individueel onderzoek bepaalt of je niet in de mogelijkheid bent zelf in te staan voor de verblijfskosten van het rusthuis

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart bejaarde
  • adresgegevens kinderen
  • bewijs van inkomen van bejaarde

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact