Verwarmingstoelage

Wat?

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de energiefactuur (enkel huisbrandolie, lamppetroleum (type C), bulkpropaangas) van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Voorwaarden

Je behoort tot één van volgende categorieën:

  • Categorie 1: Je hebt het wigw- of omnio-statuut.
  • Categorie 2: Het bruto belastbaar inkomen van alle gezinsleden samen is minder dan 19 105,58 euro, verhoogd met 3 536,95 euro per persoon ten laste.
  • Categorie 3: Je hebt een hoge schuldenlast (collectieve schuldenregeling).

Je kan maximum voor 1500 liter per jaar een tussenkomst krijgen.

Je moet binnen 60 dagen na de levering bij het Loket Sociale Dienst je aanvraag indienen.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • factuur stookolie
  • laatste aanslagbiljet personenbelasting
  • laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing
  • beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldenregeling verricht (dit is enkel voor de aanvrager met schuldenoverlast)

Meer info

Sociaal Verwarmingsfonds

of op het gratis nummer T 0800 90 929.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact