Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wat?

De Vlaamse Zorgverzekering geeft een maandelijkse tegemoetkoming voor niet-medische kosten van personen die zwaar zorgbehoevend zijn (bv. mantelzorg, producten, hulpmiddelen, thuiszorgdiensten, …)
Iedere Vlaming die zijn jaarlijkse bijdrage betaalt en zorgafhankelijk is, komt in aanmerking. De zorgafhankelijkheid moet je aantonen op basis van attesten.

Extra info:

www.vlaamsezorgverzekering.be

Personen met een handicap


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact