Voorschotten op uitkeringen

Wat?

Het Loket Sociale Dienst kan voorschotten verlenen op volgende uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkering
 • ziektevergoeding
 • kinderbijslag
 • tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • rustpensioen
 • overlevingspensioen
 • inkomensgarantie voor ouderen

als bijvoorbeeld de dossierafhandeling langer duurt bij de bevoegde dienst. De sociale dienst vordert het voorschot wel terug zodra je dossier bij de werkloosheidskas, het ziekenfonds, de pensioendienst, … in regel is.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • bewijs aanvraag uitkering
 • overzicht maandelijkse kosten
 • rekeninguittreksels laatste 3 maanden

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact