Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (65+)

Wat?

Je bent ouder dan 65 jaar en hebt vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen, bijvoorbeeld hulp om eten te maken, vervoer, onderhoud van de woning … Hiervoor kan je een extra tussenkomst krijgen.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • laatst ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting of recent stortingsbewijs van alle inkomsten zoals pensioenen, vergoedingen beroepsziekten …
  • rekeningnummer van de aanvrager
  • recent aanslagbiljet onroerende voorheffing
  • akte van verkoop of afstand van roerende en onroerende goederen van de laatste 10 jaar, voorafgaand aan de aanvraag

Extra info:

www.fgov.be

Personen met een handicap


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact