Gezondheid

Vanuit het Loket Zorg & Gezondheid proberen we via een gecoördineerd gezondheidsbeleid een passend antwoord te bieden op de lokale noden betreffende gezondheid in al zijn aspecten. Logo Kempen is hiertoe een belangrijke partner die het Lokaal Bestuur mee ondersteunt in de uitwerking van preventieve gezondheidsacties.

Ergotherapeutisch advies

Als je door ziekte, ouderdom of een beperking praktische problemen ondervindt in het dagelijks leven, kan je een beroep doen op onze ergotherapeute. Zij geeft je advies over hulpmiddelen, kleine aanpassingen in je woning of aangepaste handelingswijzen die het dagelijks leven gemakkelijker maken.

Dementievriendelijke gemeente

Herenthout is een dementievriendelijke gemeente. Via een grootschalig project in 2011 wilden we het taboe rond dementie doorbreken en tips geven over het omgaan met personen met dementie. Een 30-tal middenstanders werkten mee en kregen eind 2011 een label opgekleefd: ‘Dementievriendelijk Herenthout’. Dit om aan te tonen dat personen met dementie welkom zijn en thuishoren in ons dorp.

Gezonde gemeente

Het schepencollege nam op 18 november 2013 de beslissing om in te stappen in het project ‘gezonde gemeente’ en ondertekende daartoe het charter. De gemeente Herenthout integreert vanaf dan gezondheid als doelstelling in het lokale meerjarenplan. De gemeente heeft meer aandacht voor gezondheid in de beleidskeuzes en doelstellingen van andere beleidsdomeinen.

Project ‘Herenthout (be)weegt’ – van 6 oktober 2019 tot en met 2 april 2020

Interessante gezondheidswebsites


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact