Opvang vreemdelingen en asielzoekers

Wat?

Tijdens de asielprocedure zorgen de OCMW’s voor materiële en psychosociale hulp aan asielzoekers.

Financiële steun

De opvang van asielzoekers bestaat hoofdzakelijk uit materiële en psychosociale opvang. Enkel voor bepaalde oudere dossiers, of voor personen met een medische regularisatieaanvraag kan de opvang bestaan uit financiële steun.

Huisvesting

Als asielzoekers minimum vier maanden in een opvangcentrum hebben verbleven, kunnen ze worden toegewezen aan een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Herenthout heeft momenteel 19 opvangplaatsen.

Inburgering

Inburgering provincie Antwerpen biedt volledig gratis een inburgeringsprogramma aan.

Procedurebegeleiding en administratieve ondersteuning

Het OCMW moet er voor zorgen dat alles rond de procedure duidelijk is voor de asielzoeker. Een belangrijke taak hierin is dan ook informatie geven en hen helpen bij hun administratie.

Tussenkomst medische kosten

Het OCMW neemt de medische kosten van de asielzoekers ten laste. De overheid betaalt deze kosten terug.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact