Tewerkstelling

Wat?

  • aanspreekpunt voor alle vragen rond tewerkstelling
  • mensen begeleiden in het zoeken naar werk, eventueel via een gepaste opleiding
  • eventueel mensen zelf tewerkstellen via tewerkstellingsprogramma’s

en dit via een samenwerking tussen de Sociale Dienst van het OCMW, de Intergemeentelijke Dienst Tewerkstelling en het PWA/Contactpunt Werkwinkel.


© 2017 Herenthout | Privacy | Contact