Containerpark

Wat?

  • Op het containerpark kan je terecht voor de aanvoer van diverse fracties afval.
  • De aanvoer van sommige fracties is betalend; andere fracties zijn gratis. Het containerpark is bijgevolg opgedeeld in een betalende en een niet-betalende zone.
  • Betalende fracties worden met behulp van twee weegbruggen per gewicht aangerekend.
  • Het dagelijkse beheer van het containerpark gebeurt door IOK Afvalbeheer in opdracht van het gemeentebestuur van Herenthout.
  • Op het containerpark geldt een huishoudelijk reglement; dit kan je reglement opvragen op het containerpark of bij IOK Afvalbeheer.

Overzicht afvalfracties

gratis PMD (aangeleverd in blauwe zak) – gemengd plastic (aangeleverd in groene zak) – papier en karton – Klein Gevaarlijk Afval – frituurolie en vetten – glazen flessen en bokalen – oude metalen – piepschuim – autobanden (maximum 4 stuks per aflevering) – afgedankte elektrische en elektronische apparaten – herbruikbare goederen en herbruikbaar textiel – gevallen bladeren – snoeihout (hout dat afkomstig is van het snoeien van loof- of naaldbomen met een minimale dikte van 1 duim en een maximale diameter van 20 cm)
0,02 euro per kg steenpuin – beton
0,075 euro per kg gemengd tuinafval (scheerafval van klimop, struiken, coniferen, dunne takjes van hagen, bloeiende struiken, snoeiafval met doornen, riet, bamboe …) – boomstronken – gras – herbruikbaar houtafval (A- + B- hout) – harde kunststoffen – vlak glas
0,125 euro per kg niet-herbruikbaar houtafval (C-hout) – roofing – kalk, gips, gyproc en cellenbeton
0,20 euro per kg grof vuil – asbesthoudend afval (vrijstelling van 200 kg per gezin per jaar of 10 asbestcementplaten per gezin per jaar)

Info?


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact