Diftar

Wat?

 • Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en past het principe ‘De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ toe. Naarmate je minder afval meegeeft, daalt de afvalstoffenheffing. Het feit dat iedereen zijn afvalrekening zelf onder controle kan houden, is een prikkel om de hoeveelheid afval te beperken.
 • De gemeente heft een belasting op het ophalen en verwerken van huisvuil en GFT en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-systeem; de belasting bestaat uit een vast en een variabel gedeelte.
 • Het vast gedeelte bekostigt:
  • het terbeschikking stellen van inzamelrecipiĆ«nten voor huisvuil en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
  • het gescheiden ophalen aan huis van andere afvalfracties zoals papier, karton, PMD, grof vuil, glas en de verwerking en recyclage hiervan;
  • de algemene werking van het containerpark en het verwerken en recycleren van de gratis fracties op het containerpark.
 • Het variabel gedeelte is de kostprijs per kilogram afval dat je meegeeft. Dit bedrag wordt bij elke lediging van je container van je saldo afgehouden: het tarief per kilogram vermenigvuldigd met het aantal aangeboden kilo’s.

Prijs?

restafval GFT
vast gedeelte
120 liter 2,50 euro/maand 1,50 euro/maand
40 liter 2,50 euro/maand 1,50 euro/maand
240 liter 2,50 euro/maand NVT
1100 liter 15,00 euro/maand 10,00 euro/maand
restafval GFT
variabel gedeelte
prijs per kg 0,25 euro/kg 0,100 euro/kg

 

Betalen?

 • Je betaalt vooraf een bepaald bedrag waarvan jouw vaste en variabele kosten worden afgehouden. Je ontvangt hiervoor een voorschotrekening.
 • Het bedrag van dit voorschot bedraagt het eerste jaar 50,00 euro per aansluitpunt en per container.
 • Zodra het saldo van je rekening gezakt is tot het drempelbedrag van 10,00 euro ontvang je een nieuwe rekening. Het bedrag van deze rekening wordt gebaseerd op de historiek van het aansluitpunt van de afgelopen 6 maanden of op basis van de beschikbare periode. Bij deze nieuwe rekening ontvang je ook een overzicht van al de opgehaalde fracties.

Sociale correctie

 • Kinderen onder de drie jaar en mensen met medische problemen zoals nierdialyse, stoma en incontinentie, krijgen jaarlijks (eind oktober) een bedrag toegevoegd aan het diftar-saldo van het gezin.
 • Het gaat om de waarde van 75 kg restafval (of 18,75 euro) per kind onder de drie jaar en 125 kg restafval (of 31,25 euro) per persoon met medische problemen.
 • Voor jonge kinderen wordt dit automatisch geregeld op basis van het bevolkingsregister.
 • Mensen met medische problemen brengen voor 1 oktober een attest binnen het Loket Bouwen & Wonen.

Diftar-informatielijn

 • T 0800 97 687 (gratis telefoonnummer) – bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
 • Op dit nummer kan je terecht met al je vragen over Diftar zoals wijziging van het formaat van de container, inleveren en aanvraag GFT-container, inwisselen kapotte container, meegeven extra vuilniszakken …

Extra?

 • De ophaling en administratie gebeurt door IOK Afvalbeheer.
 • De huidige tarieven dekken de kosten voor afval niet. Om dit te realiseren, is en blijft het voorkomen van afval zeer belangrijk.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact