Diftar

Wat?

 • De gemeente heft een belasting op het ophalen en verwerken van huisvuil en GFT via het Diftar-systeem; de belasting bestaat uit een vast en een variabel gedeelte.
 • Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en past het principe ‘De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ toe. Naarmate je minder afval meegeeft, daalt de afvalstoffenheffing. Het systeem motiveert om de hoeveelheid afval te beperken.
 • Het vast gedeelte bekostigt o.a. het gescheiden ophalen aan huis van andere afvalfracties zoals papier, karton, en PMD en de algemene werking van het containerpark.
 • Het variabel gedeelte is de kostprijs per kilogram afval dat je meegeeft. Dit bedrag wordt bij elke ophaalbeurt van je saldo afgehouden.

Prijs?

restafval GFT
vast gedeelte
40 liter 2,50 euro/maand 1,50 euro/maand
120 liter 2,50 euro/maand 1,50 euro/maand
240 liter 2,50 euro/maand NVT
1100 liter 15,00 euro/maand 10,00 euro/maand
restafval GFT
variabel gedeelte
prijs per kg 0,24 euro/kg 0,100 euro/kg

 

Betalen?

 • Je betaalt vooraf een bepaald bedrag waarvan jouw vaste en variabele kosten worden afgehouden. Je ontvangt hiervoor een voorschotrekening.
 • Het bedrag van dit voorschot bedraagt het eerste jaar 50,00 euro per aansluitpunt en per container.
 • Zodra het saldo van je rekening gezakt is tot het drempelbedrag van 10,00 euro ontvang je een nieuwe rekening.

Sociale correctie

 • Mensen met medische problemen die extra veel afval veroorzaken (bv. nierdialyse, stoma en incontinentie) krijgen jaarlijks (eind oktober) een bedrag toegevoegd aan het diftar-saldo van het gezin.
 • Het gaat om de waarde van 150 kg restafval (of 37,50 euro) per persoon met een medisch probleem.
 • Het medisch probleem wordt bevestigd met een attest van de arts. Dit attest bezorg je voor 1 oktober aan onze diensten.
 • Vermeldt het attest dat het probleem van blijvende aard is, dan moet dit attest maar één keer worden binnengebracht, anders vragen we jaarlijks een vernieuwing.
 • De sociale correctie voor kinderen onder de drie jaar bestaat niet langer. Het bedrag werd toegevoegd aan de geboortepremie die 100 euro bedraagt.

Afvalkalender

 • Je kan de afvalkalender raadplegen op de website van IOK. Je kan ook een papieren versie aanvragen via het formulier in ons e-loket. Je krijgt de afvalkalender dan enkele dagen later in je brievenbus.
 • Ben je slechtziend? Vraag een groter formaat van de afvalkalender aan via afvalbeheer@iok.be of 014 56 27 75.
 • Je kan de digitale versie van de afvalkalender voor 2021 ook hier raadplegen. Afvalkalender 2021

Gratis Recycle! app

 • Met de gratis app ‘Recycle!’ krijg je op je smartphone bericht van elke afvalophaling aan huis. Maar ook de sorteerregels, de openingsuren van je recyclagepark én het adres van je dichtstbijzijnde Kringwinkel vind je op de app. Deze is beschikbaar voor Android en Apple.

Extra info

 • Diftar-informatielijn: 0800 97 687 (gratis telefoonnummer) – bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Voor al je vragen over Diftar zoals wijziging van het formaat van de container, inleveren en aanvraag GFT-container, inwisselen kapotte container, meegeven extra vuilniszakken …
 • afvalbeheer@iok.be
 • informatiebrochure Diftar

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact