Groot huisvuil

Wat?

  • Groot huisvuil wordt 8 keer per jaar aan huis opgehaald door IOK. De ophaaldata vind je op de afvalkalender.
  • De ophaling gebeurt op ‘afroep’. Aanvragen moeten uiterlijk 3 werkdagen voor de inzameling telefonisch worden doorgegeven via 014 58 09 96.
  • Groot huisvuil is restafval dat omwille van de grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan (bijvoorbeeld: matras, tapijt, zetel …).
  • Hoort NIET thuis bij het groot huisvuil: autobanden, snoeihout, bouw- en sloopafval, elektrische en elektronische apparaten, houtafval en behandeld hout (zoals treinbilzen), roofing, PVC, restafval in zakken, PMD en groene zakken, restplastic, asbestproducten, cellenbeton, gyproc, gips en kalk …

Prijs?

  • 0,24 euro per kg aangeboden afval, vermeerderd met 20 euro per ophaalbeurt.
  • Je krijgt achteraf een factuur in de bus om het verschuldigde bedrag over te schrijven.

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact