Hakselen aan huis

Wat?

Voorwaarden?

  • De minimum hoeveelheid bedraagt 4 m3, de maximale hoeveelheid 24 m3.
  • Enkel snoeihout met een diameter van 0,5 tot en met 10 cm komt in aanmerking voor verhakseling; bij vertakking mag de diameter niet meer dan 18 cm bedragen.
  • Snoeiafval van bloemen en planten wordt niet verhakseld.
  • Het te verhakselen hout moet los gestapeld in dezelfde richting en ordentelijk neergelegd worden langs de openbare weg of langsheen een toegankelijke verharde weg.
  • Het gehakseld hout blijft ter plaatse: er wordt geen gehakseld of resterend onhakselbaar hout door de technische dienst meegenomen.
  • Tussen het te verhakselen hout mag absoluut geen ander materiaal liggen; bij vaststelling hiervan wordt het hakselen niet verder afgewerkt. De minimum kostprijs of de kostprijs op dat moment wordt wel aangerekend; bij ongeval of schade aan de hakselmachine als gevolg van niet tijdig opgemerkte verboden materialen zal een proces-verbaal worden opgesteld door de politie.

Prijs?

  • Het minimumtarief bedraagt 60,00 euro en omvat één uur werk met twee gemeentearbeiders, hakselaar en tractor.
  • Per bijkomend half uur bedraagt de retributie 30,00 euro.
  • De uren beginnen te lopen bij het vertrek aan de gemeentelijke werkplaats of bij de vorige opdracht en eindigen bij het beëindigen van de werkzaamheden.

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact