Huisaansluitingen

Elektriciteits- en aardgasnet

Wat?

 • Onze gemeente beschikt over een zeer uitgebreid elektriciteits- en aardgasnet. Hierdoor kunnen bijna alle woningen aangesloten worden, zeker op het elektriciteitsnet, maar ook in grote mate op het aardgasnet.
 • Als er toch een uitbreiding van één van deze netten nodig zou zijn heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd waarbij het gemeentebestuur tussenkomt in de kosten voor de uitbreiding van het net voor 50% met een maximum van 500,00 euro. Deze tussenkomst geldt niet voor uitbreidingen in goedgekeurde verkavelingen. In dit geval is de totale kostprijs voor de uitbreiding ten laste van de verkavelaar.
 • Aanvraag van een huisaansluiting: Iveka is de distributienetbeheerder (DNB) voor elektriciteit en aardgas in onze gemeente. Het is de taak van de DNB om het distributienet voor elektriciteit en aardgas te beheren en ervoor te zorgen dat de energie feilloos tot in de woningen en de bedrijven komt. Iveka doet als DNB beroep op Fluvius om de exploitatietaken op hun grondgebied uit te voeren.
 • Iveka staat dus in onze gemeente in voor de aansluiting van de woningen op het elektriciteits- en aardgasnet. Je kan hierover alle informatie terugvinden op www.fluvius.be.
 • Iveka heeft ook een klantenkantoor in Geel, Dokter Van de Perrestraat 218.

Rioleringsnet

Wat?

 • De gemeenteraad heeft beslist het beheer en het onderhoud van het afval- en hemelwater over te dragen aan Pidpa-Hidrorio. Hierdoor draagt Pidpa-Hidrorio de verantwoordelijkheid voor de integrale waterketen.
 • Zij staan bijgevolg niet enkel meer in voor het leveren van zuiver water maar ook voor het inzamelen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater, zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak.
 • Door deze beheersovereenkomst staat de technische dienst niet langer meer in voor onder andere het onderhoud en ruimen van de rioolkolken en de huisaansluitingen op het rioleringsnet. Dit is de taak van Pidpa-Hidrorio.
 • Pidpa-Hidrorio staat ook in voor:
  • het onderhoud, de uitbouw en de vernieuwing van het gehele gemeentelijke rioleringsnet;
  • het aanleggen, exploiteren en onderhouden van KWZI’s (kleinschalige waterzuiveringsinstallaties), pompstations …
  • het beheer van de gemeentelijke grachten die deel uitmaken van het afvoerstelsel voor hemelwater in de waterketen.

Waterleidingnet

Wat?

 • Pidpa-Hidrorio staat in onze gemeente in voor de levering van water; zij verzorgen ook de huisaansluitingen op het waterleidingnet.
 • Aanvraag van een huisaansluiting: Pidpa-Hidrorio staat in onze gemeente in voor de aansluiting van je woning op het rioleringsnet. Alle info vind je hier of op het nummer T 0800 90 300.

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact