Kadaster

Wat?

  • Het kadastraal plan is een plan op grote schaal dat de grafische voorstelling weergeeft van de kadastrale percelen en van de gebouwen die erop voorkomen.
  • Elk perceel is op het plan per sectie genummerd.

Extra

  • Op het Loket Bouwen & Wonen liggen de kadastrale plannen enkel ter inzage. Er mogen geen uittreksels meegegeven worden.
  • Voor uittreksels uit het kadastrale plan en de legger moet je je wenden tot het kadaster in Antwerpen.

Contact

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact