Openbare onderzoeken

Lopende openbare onderzoeken

Bekendmaking omgevingsvergunning voor het rooien van 8 dennen | Itegemse Steenweg 143

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Aerts-Paulussen | Bergen 11

Bekendmaking meldingsakte bronbemaling | Wiekevorstse Steenweg 26

Wat?

 • Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden.
 • Het vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan.
 • Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en er je mening over geven.
 • Voor sommige van de volgende aanvragen moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden:
   • stedenbouwkundige vergunningsaanvragen;
   • verkavelings- en verkavelingswijzigingsplannen;
   • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
   • structuurplannen;

Procedure

 • De gemeente start het openbaar onderzoek op en verstuurt de aangetekende zendingen.
 • Het openbaar onderzoek start binnen 5 à 10 dagen nadat het volledigheids- en ontvankelijkheidsattest werd afgeleverd.
 • Het openbaar onderzoek bij een bouwdossier en verkavelingen duurt 30 dagen.
 • De lopende onderzoeken voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelings- en verkavelingswijzigingsaanvragen, ruimtelijke uitvoeringsplannen … zijn ter inzage op de dienst ruimtelijke ontwikkeling.

Prijs?

 • De kosten van de aangetekende zendingen bij het openbaar onderzoek bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, verkavelings- of verkavelingswijzigingsaanvraag zijn ten laste van de aanvrager.

 


© 2017 Herenthout | Privacy | Contact