Stedenbouwkundige attesten

Wat?

 • Als je reeds een project in gedachten hebt, maar niet zeker bent of je het wel mag realiseren, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.
 • Hierbij vraag je eigenlijk een principe-akkoord aan voor de geplande werken. Dit is GEEN bouwvergunning! Er moet later dus nog een volledig dossier voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning ingediend worden.
 • Je hoeft hiervoor geen eigenaar van de grond te zijn, enkel zijn akkoord volstaat.
 • Je hoeft ook geen uitgewerkt plan van een architect in te dienen; een voorontwerp volstaat gewoonlijk.

Hoe aanvragen?

 • Je kan een stedenbouwkundig attest aanvragen zonder dat je beroep moet doen op een architect.
 • Je dient je dossier in bij de bouwdienst in vier exemplaren. Het dossier bestaat uit:
  • aanvraagformulier;
  • inplantingsplan;
  • minstens drie kleurenfoto’s;
  • profieltekening van de gebouwen op de aanpalende percelen;
  • opgave van eventuele erfdienstbaarheden;
  • schetstekening van de geplande werken.
 • De formulieren voor het aanvragen van een stedenbouwkundig attest kan je bekomen op de bouwdienst.

Voorwaarden

 • De informatie uit het stedenbouwkundig attest inzake bestemming en opgelegde voorwaarden blijft slechts geldig voor twee jaar.

Extra?

 

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact