Stedenbouwkundige vergunningen

Wat?

 • Als je wil bouwen of verbouwen, moet je hiervoor bijna altijd eerst een stedenbouwkundige vergunning bekomen. Het is daarom belangrijk dat je je op voorhand goed informeert.
 • Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt apart behandeld en is daarom uniek.
 • Je kan ook een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen; de digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt de papieren procedure. De afhandeling verloopt via een centraal uitwisselingsplatform dat alle instanties toegang geeft tot het dossier.
 • De online toepassing vind je op de website ‘Omgevingsloket’. Om toegang te krijgen tot het digitale loket volstaat het om in te loggen met je digitale identiteitskaart. Voordeel: je kan je dossier indienen én opvolgen waar en wanneer je wil, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Ook de uiteindelijke beslissing wordt digitaal overgemaakt.
 • Een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor volgende werken en handelingen:
  • bouwen van een nieuwbouw;
  • verbouwen van een constructie;
  • afbraak van bestaande gebouwen;
  • vellen van bomen;
  • reliëfwijziging van de bodem;
  • bestemmingswijziging;
  • plaatsen van oude voertuigen of caravan;
  • bouwen van een tuinhuis groter dan 10 m2;
  • aanleg van een zwembad groter dan 30 m2;
  • plaatsen van schotelantennes;
  • plaatsen van elke inrichting die gebruikt kan worden voor huisvesting;
  • plaatsen van reclame;
  • plaatsen van een terras of uitstalling;
 • Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig en volstaat een melding bij de gemeente. Deze van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals:
  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen;
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen;
  • bijzondere plannen van aanleg;
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen;
  • andere van toepassing zijnde regelgeving: burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen …

Meer info?

Wil je weten welke voorschriften er van toepassing zijn op een bepaalde locatie? Heb je vragen over de procedure van de vergunningsaanvraag? Wil je een voorbespreking voor een project in ontwerpfase? Stel je vragen aan de bouwdienst (Loket Bouwen & Wonen).

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact