Dieren

Bestrijding van processierupsen

Wat?

 • Elke eigenaar of gebruiker van een terrein is verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen de ontwikkeling van processierupsen of moet instaan voor het curatief verwijderen van rupsen en nesten als hun aanwezigheid een gevaar vormt voor andere burgers. Dit is bepaald in de politiecodex.
 • Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand en/of opgezogen of manueel worden weggehaald.
 • Alle info vind je op www.provincieantwerpen.be.

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Overlast ratten

Wat?

 • Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987). Dit is niet zonder reden.
  • Ze brengt heel wat ziekten over (onder andere via haren, uitwerpselen en urine).
  • Ze veroorzaakt veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels …) als aan (voeder)gewassen.
  • Ze plant zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk.
 • Als preventiemaatregelen niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. Het gebruik van vallen en klemmen of andere technische vangmiddelen is omwille van de schuwheid van deze dieren erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van rodenticides toegelaten en algemeen toegepast.
 • Bij een ware muizen- of rattenplaag is het soms aangewezen om professionele hulp te zoeken bij een gespecialiseerd bedrijf.

Extra?

 • Volgende bestrijdingsmiddelen kan je kopen bij het Loket Bouwen & Wonen:
  • Rattenvergif: prijs? 1,00 euro voor 10 zakjes van 10 gram
  • Voerdoos: prijs? 2,00 euro
 • Let wel: vergif strooien heeft geen zin zolang er voedsel aanwezig is.

Alle info vind je op www.provincieantwerpen.be.

 

Overlast zwerfkatten

Wat?

 • De overpopulatie van zwerfkatten zorgt niet enkel voor dierenleed, maar ook voor hinder bij de bevolking. Bovendien neemt hun aantal in sneltempo toe. 1 + 1 = 6, en dit tot driemaal per jaar! Heel wat mensen werken onbewust deze overlast in de hand door de zwerfkatten te voederen of door de eigen huiskat(ten) niet te laten castreren of steriliseren.

Sterilisatie en castratie

 • We roepen alle inwoners op om hun eigen huiskatten te laten steriliseren en castreren, zodat zij zich alvast niet ongewenst vermenigvuldigen.
 • Ook wie een zwerfkat eten geeft, draagt de verantwoordelijkheid voor deze kat en moet eveneens instaan voor de sterilisatie en castratie. Want wie een poes voedert, wordt als de eigenaar beschouwd.
 • Sinds 1 september 2014 geldt er een sterilisatieplicht voor iedereen die een kat verkoopt/gratis weggeeft, ook voor de gewone particulier. Deze beslissing kadert in het KB van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten.

Zwerfkatten uit de tuin houden

 • Wie een zwerfkat op afstand wil houden, kan dit doen met een aantal huis-tuin-en-keukenmiddeltjes zoals mottenballen, citroen, koffiedik, peper of water.

Meer info?


© 2017 Herenthout | Privacy | Contact