Dieren

Bestrijding van processierupsen

Wat?

 • Elke eigenaar of gebruiker van een terrein is verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen de ontwikkeling van processierupsen of moet instaan voor het curatief verwijderen van rupsen en nesten als hun aanwezigheid een gevaar vormt voor andere burgers. Dit is bepaald in de politiecodex.
 • Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand en/of opgezogen of manueel worden weggehaald.
 • Alle info vind je op www.provincieantwerpen.be.

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Overlast ratten

Wat?

 • Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden. Dit is niet zonder reden.
  • Ze brengt heel wat ziekten over (onder andere via haren, uitwerpselen en urine).
  • Ze veroorzaakt veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels …) als aan (voeder)gewassen.
  • Ze plant zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk.
 • Als preventiemaatregelen niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. Het gebruik van vallen en klemmen of andere technische vangmiddelen is omwille van de schuwheid van deze dieren erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van rodenticides toegelaten en algemeen toegepast. Let wel: vergif strooien heeft geen zin zolang er voedsel aanwezig is.
 • Bij een ware muizen- of rattenplaag is het soms aangewezen om professionele hulp te zoeken bij een gespecialiseerd bedrijf.
 • Ratten gesignaleerd op het openbaar domein? Contacteer het Loket Bouwen & Wonen (technische dienst). De rattenvanger gaat ter plaatse een kijkje nemen en plaatst gifbuizen (buizen met rattengif) indien nodig. De buis dient om andere dieren weg te houden. Op regelmatige basis wordt het gif aangevuld. Als er geen ratten meer zijn worden de buizen weggenomen.

Extra?

Meer info vind je in deze brochure.

Wespen

Je kan een wespennest melden bij voorkeur via het e-formulier van brandweer zone Kempen of via de wespenlijn van brandweer zone Kempen op 014 28 78 78.

Overlast zwerfkatten

Wat?

 • De overpopulatie van zwerfkatten zorgt niet enkel voor dierenleed, maar ook voor hinder bij de bevolking. Bovendien neemt hun aantal in sneltempo toe. 1 + 1 = 6, en dit tot driemaal per jaar! Heel wat mensen werken deze overlast onbewust in de hand door de eigen huiskat(ten) niet te laten castreren of steriliseren.

Sterilisatie, identificatie en registratie van huiskatten is wettelijk verplicht

 • Vaak zijn de ‘wilde’ katten de nakomelingen van onze eigen huispoezen. Daarom zijn eigenaars bij wet verplicht om hun eigen poes of kater te laten steriliseren of castreren. Dit betekent dat elke fokker, asiel en eigenaar elke kat die wordt geboren, weggegeven, verkocht of geadopteerd, moet identificeren en steriliseren/castreren.
 • Zo’n verplichte identificatie bestaat uit het onderhuids aanbrengen van een microchip in de hals van de kat door de dierenarts. Zonder registratie heeft de plaatsing van een microchip geen zin. Door de registratie van het unieke nummer in een centrale databank wordt de kat verbonden aan het adres en telefoonnummer van de eigenaar. Elke dierenarts, asiel of politieagent heeft een chiplezer waarmee ze een verloren gelopen kat kunnen identificeren en de eigenaar opzoeken via idchips.com.

Meldpunt zwerfkatten – Zwerfkattenproject gemeente

 • Wie overlast heeft van zwerfkatten, meldt dit bij de milieudienst. De technische dienst levert vangkooien die je in je tuin plaatst of die op het openbaar domein worden opgesteld. Zodra het diertje is gevangen, verwittig je de technische dienst die de dieren ophaalt.
 • Gaat het om een wilde kat, dan brengt de technische dienst de kat naar de dierenarts die deze onderzoekt en test op aids of leucose. Is het diertje ziek, dan wordt het geëuthanaseerd. Gezonde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd en gemerkt met een knip in de oor. Nadien worden ze terug uitgezet op de plaats waar ze werden afgevangen.
 • Zit er een tamme kat in de vangkooi, dan gaat de technische dienst na of de kat kan worden gelinkt aan een eigenaar (via chip of bandje). De andere tamme katten worden opgevangen door mevrouw Gwen Claeys die de katten 15 dagen een thuis zal geven. Hebben de eigenaars zich in die tijd niet gemeld, dan worden de katten via het dierenasiel vzw Unco-Jerry te Westerlo ter adoptie aangeboden.
 •  Telkens er een vangactie doorgaat, informeren we de buurtbewoners hierover en plaatsen we signalisatiebordjes om aan te geven dat er vangbakken worden geplaatst. Hierdoor krijgt de buurt de kans om zijn/haar kat in de periode van de vangactie binnen te houden of te voorzien van een halsbandje.
 • Ben je je kat kwijt, check dan zeker de facebookpagina ‘Zwerfkattenproject Herenthout’ of ze afgevangen is via het zwerfkattenproject. Je mag ook contact opnemen met de milieudienst.

Zwerfkatten uit de tuin houden

 • Wie een zwerfkat op afstand wil houden, kan dit doen met een aantal huis-tuin-en-keukenmiddeltjes zoals mottenballen, citroen, koffiedik, peper of water.

Meer info?

Registratie kameelachtigen

Op 21 april 2021 trad de Europese dierengezondheidswet in voege. Deze wetgeving verplicht dat ook houders van kameelachtigen geregistreerd worden in Sanitel, dit is de databank van het FAVV ontwikkeld voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel. Ook als je al aangesloten bent bij bv. een alpacavereniging. Daarnaast legt deze wet ook verplichtingen over het identificeren van deze dieren en bepaalde registraties op. Wat staat je precies te doen als houder van kameelachtigen, waaronder de alpaca’s en lama’s?

Wie moet zich laten registreren en hoe?

Zodra je minstens één kameelachtige houdt, laat je je registreren via Dierengezondheidszorg Vlaanderen. We adviseren je om dit zo spoedig mogelijk te doen door het registratieformulier ingevuld aan DGZ te bezorgen. Deze invulinstructie kan je hier alvast bij helpen.

Welke administratieve verplichtingen moet ik als houder nakomen?

Je houdt een register bij met de aanwezige dieren. Elke aankomst, vertrek en sterfte vul je binnen de 7 dagen in het register aan. Ook elk nieuw geboren dier moet je inschrijven in dit register binnen de 7 dagen na de identificatie (zie verder). Waar haal je zo’n register? Van zodra je beslag geactiveerd is, bezorgt DGZ jou dit.

 • Bij elke aankomst of vertrek van een kameelachtige op je beslag maakt de vervoerder een verplaatsingsdocument van deze beweging in drievoud op zodat ook de laad- en losplaats een exemplaar kunnen bijhouden. De vervoerder bezorgt zijn exemplaar binnen de 7 dagen aan DGZ om te registreren in de Saniteldatabank.
 • Je geeft jaarlijks via de 15-decembertelling door hoeveel kameelachtigen er bij jou aanwezig zijn. DGZ herinnert je hier steeds aan begin december.
 • Stop je met het houden van kameelachtigen? Dan is het belangrijk om deze stopzetting aan DGZ te melden.

Identificatie van de dieren?

Kameelachtigen die bij jou worden geboren, moeten uiterlijk op de leeftijd van 9 maanden geïdentificeerd worden en eerder indien ze vroeger bij jou vertrekken. De gebruikelijke identificatie van kameelachtigen gebeurt met een injecteerbare transponder (chip), zoals bij de paarden. Dit is een geldige identificatie. Hiervoor contacteer je je dierenarts. De wetgeving voorziet ook de mogelijkheid om te identificeren aan de hand van 2 oormerken, één in elk oor. Deze kan je bij DGZ bestellen via een bestelbon.

Kan ik zelf mijn registratie bekijken en beheren? Welke tool is voorzien?

Nadat je geregistreerd bent en je van DGZ een beslagnummer en logingegevens ontvangen hebt, kan je je gegevens raadplegen via Veeportaal. De kosten voor het gebruik van deze toepassing zitten vervat in de jaarlijkse retributie die je aan DGZ betaalt.

Wat zal dit kosten?

Houders van kleine herkauwers betalen op vandaag een jaarlijkse retributie van € 13,00 aan DGZ zolang hun beslagnummer actief staat. In de toekomst zal deze retributie ook geïnd worden bij houders van kameelachtigen.

Waar vind ik alle info terug?

Neem zeker een kijkje op onze website www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r. Schrijf je onderaan de homepagina van ons website ook in voor onze nieuwsbrief voor houders van kleine herkauwers zodat we je vlot kunnen bereiken met nieuwe info.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact