Dieren

Bestrijding van processierupsen

Wat?

 • Elke eigenaar of gebruiker van een terrein is verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen de ontwikkeling van processierupsen of moet instaan voor het curatief verwijderen van rupsen en nesten als hun aanwezigheid een gevaar vormt voor andere burgers. Dit is bepaald in de politiecodex.
 • Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand en/of opgezogen of manueel worden weggehaald.
 • Alle info vind je op www.provincieantwerpen.be.

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Overlast ratten

Wat?

 • Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden. Dit is niet zonder reden.
  • Ze brengt heel wat ziekten over (onder andere via haren, uitwerpselen en urine).
  • Ze veroorzaakt veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels …) als aan (voeder)gewassen.
  • Ze plant zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk.
 • Als preventiemaatregelen niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. Het gebruik van vallen en klemmen of andere technische vangmiddelen is omwille van de schuwheid van deze dieren erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van rodenticides toegelaten en algemeen toegepast. Let wel: vergif strooien heeft geen zin zolang er voedsel aanwezig is.
 • Bij een ware muizen- of rattenplaag is het soms aangewezen om professionele hulp te zoeken bij een gespecialiseerd bedrijf.
 • Ratten gesignaleerd op het openbaar domein? Contacteer het Loket Bouwen & Wonen (technische dienst). De rattenvanger gaat ter plaatse een kijkje nemen en plaatst gifbuizen (buizen met rattengif) indien nodig. De buis dient om andere dieren weg te houden. Op regelmatige basis wordt het gif aangevuld. Als er geen ratten meer zijn worden de buizen weggenomen.

Extra?

Meer info vind je in deze brochure.

Wespen

Je kan een wespennest melden bij voorkeur via het e-formulier van brandweer zone Kempen of via de wespenlijn van brandweer zone Kempen op 014 28 78 78.

Overlast zwerfkatten

Wat?

 • De overpopulatie van zwerfkatten zorgt niet enkel voor dierenleed, maar ook voor hinder bij de bevolking. Bovendien neemt hun aantal in sneltempo toe. 1 + 1 = 6, en dit tot driemaal per jaar! Heel wat mensen werken deze overlast onbewust in de hand door de eigen huiskat(ten) niet te laten castreren of steriliseren.

Sterilisatie, identificatie en registratie van huiskatten is wettelijk verplicht

 • Vaak zijn de ‘wilde’ katten de nakomelingen van onze eigen huispoezen. Daarom zijn eigenaars bij wet verplicht om hun eigen poes of kater te laten steriliseren of castreren. Dit betekent dat elke fokker, asiel en eigenaar elke kat die wordt geboren, weggegeven, verkocht of geadopteerd, moet identificeren en steriliseren/castreren.
 • Zo’n verplichte identificatie bestaat uit het onderhuids aanbrengen van een microchip in de hals van de kat door de dierenarts. Zonder registratie heeft de plaatsing van een microchip geen zin. Door de registratie van het unieke nummer in een centrale databank wordt de kat verbonden aan het adres en telefoonnummer van de eigenaar. Elke dierenarts, asiel of politieagent heeft een chiplezer waarmee ze een verloren gelopen kat kunnen identificeren en de eigenaar opzoeken via idchips.com.

Meldpunt zwerfkatten – Zwerfkattenproject gemeente

 • Wie overlast heeft van zwerfkatten, meldt dit bij de milieudienst. De technische dienst levert vangkooien die je in je tuin plaatst of die op het openbaar domein worden opgesteld. Zodra het diertje is gevangen, verwittig je de technische dienst die de dieren ophaalt.
 • Gaat het om een wilde kat, dan brengt de technische dienst de kat naar de dierenarts die deze onderzoekt en test op aids of leucose. Is het diertje ziek, dan wordt het geëuthanaseerd. Gezonde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd en gemerkt met een knip in de oor. Nadien worden ze terug uitgezet op de plaats waar ze werden afgevangen.
 • Zit er een tamme kat in de vangkooi, dan gaat de technische dienst na of de kat kan worden gelinkt aan een eigenaar (via chip of bandje). De andere tamme katten worden opgevangen door mevrouw Gwen Claeys die de katten 15 dagen een thuis zal geven. Hebben de eigenaars zich in die tijd niet gemeld, dan worden de katten via het dierenasiel vzw Unco-Jerry te Westerlo ter adoptie aangeboden.
 •  Telkens er een vangactie doorgaat, informeren we de buurtbewoners hierover en plaatsen we signalisatiebordjes om aan te geven dat er vangbakken worden geplaatst. Hierdoor krijgt de buurt de kans om zijn/haar kat in de periode van de vangactie binnen te houden of te voorzien van een halsbandje.
 • Ben je je kat kwijt, check dan zeker de facebookpagina ‘Zwerfkattenproject Herenthout’ of ze afgevangen is via het zwerfkattenproject. Je mag ook contact opnemen met de milieudienst.

Zwerfkatten uit de tuin houden

 • Wie een zwerfkat op afstand wil houden, kan dit doen met een aantal huis-tuin-en-keukenmiddeltjes zoals mottenballen, citroen, koffiedik, peper of water.

Meer info?


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact