Dieren

Bestrijding van processierupsen

Wat?

 • Elke eigenaar of gebruiker van een terrein is verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen de ontwikkeling van processierupsen of moet instaan voor het curatief verwijderen van rupsen en nesten als hun aanwezigheid een gevaar vormt voor andere burgers. Dit is bepaald in de politiecodex.
 • Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand en/of opgezogen of manueel worden weggehaald.
 • Alle info vind je op www.provincieantwerpen.be.

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Overlast ratten

Wat?

 • Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987). Dit is niet zonder reden.
  • Ze brengt heel wat ziekten over (onder andere via haren, uitwerpselen en urine).
  • Ze veroorzaakt veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels …) als aan (voeder)gewassen.
  • Ze plant zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk.
 • Als preventiemaatregelen niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. Het gebruik van vallen en klemmen of andere technische vangmiddelen is omwille van de schuwheid van deze dieren erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van rodenticides toegelaten en algemeen toegepast.
 • Bij een ware muizen- of rattenplaag is het soms aangewezen om professionele hulp te zoeken bij een gespecialiseerd bedrijf.

Extra?

 • Volgende bestrijdingsmiddelen kan je kopen bij het Loket Bouwen & Wonen:
  • Rattenvergif: prijs? 1,00 euro voor 10 zakjes van 10 gram
  • Voerdoos: prijs? 2,00 euro
 • Let wel: vergif strooien heeft geen zin zolang er voedsel aanwezig is.

Alle info vind je op www.provincieantwerpen.be.

Overlast zwerfkatten

Wat?

 • De overpopulatie van zwerfkatten zorgt niet enkel voor dierenleed, maar ook voor hinder bij de bevolking. Bovendien neemt hun aantal in sneltempo toe. 1 + 1 = 6, en dit tot driemaal per jaar! Heel wat mensen werken onbewust deze overlast in de hand door de zwerfkatten te voederen of door de eigen huiskat(ten) niet te laten castreren of steriliseren.

Sterilisatie, identificatie en registratie van huiskatten is wettelijk verplicht

 • Vaak zijn de ‘wilde’ katten de nakomelingen van onze eigen huispoezen. Daarom zijn eigenaars bij wet verplicht om hun eigen poes of kater te laten steriliseren of castreren. Dit betekent dat elke fokker, asiel en eigenaar elke kat die wordt geboren, weggegeven, verkocht of geadopteerd, moet identificeren en steriliseren/castrereren.
 • Zo’n verplichte identificatie bestaat uit het onderhuids aanbrengen van een microchip in de hals van de kat wordt door de dierenarts. Zonder registratie heeft de plaatsing van een microchip geen zin. Door de registratie van het unieke nummer in een centrale databank wordt de poes verbonden aan het adres en telefoonnummer van de eigenaar. Elke dierenarts, asiel of politieagent heeft een chiplezer waarmee ze een verloren gelopen poes kunnen identificeren en de eigenaar opzoeken via idchips.com.

Meldpunt zwerfkatten – Zwerfkattenproject gemeente

 • Wie overlast heeft van zwerfkatten, meldt dit bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen). De technische dienst levert vangkooien die je in je tuin plaatst. Zodra het diertje is gevangen, verwittig je de technische dienst, die de dieren ophaalt en naar de dierenarts brengt.
 • De dierenarts onderzoekt en test de kat op aids of leucose. Is het diertje ziek, dan wordt het geeutanaseerd. Gezonde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd en gemerkt met een knip in de oor.
 • De dieren worden door de technische dienst naar een dierenasiel gebracht, waar ze ter adoptie worden aangeboden.

Zwerfkatten uit de tuin houden

 • Wie een zwerfkat op afstand wil houden, kan dit doen met een aantal huis-tuin-en-keukenmiddeltjes zoals mottenballen, citroen, koffiedik, peper of water.

Meer info?


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact