Hulp bij wonen

Begeleiding bij woonproblemen

Wat meebrengen?

 • huurcontract
 • identiteitskaart

Extra info?

Kempens woonplatform

Crisisopvang

Wat?

Indien je door bepaalde gebeurtenissen dakloos geworden bent, kan het Loket Sociale Dienst:

 • je helpen bij het zoeken naar een tijdelijke of permanente opvang.
 • je doorverwijzen naar instellingen of organisaties die je kunnen helpen bij het zoeken naar een tijdelijke of permanente opvang.
 • je tijdelijk voor een dagprijs een noodwoning ter beschikking stellen.
 • je doorverwijzen naar een andere vorm van crisisopvang.

Huurwaarborg

Wat?

Het OCMW betaalt in jouw plaats de huurwaarborg als voorschot. Het OCMW werkt steeds met bankwaarborg. De bank staat in opdracht van het OCMW borg voor de waarborg. Je betaalt deze bankwaarborg in maandelijkse schijven terug aan het OCMW. Als deze volledig vereffend is, onttrekt het OCMW zich als derde partij, vervalt de bankwaarborg en wordt het door jou betaalde bedrag op een geblokkeerde huurwaarborgrekening geplaatst die je samen met de verhuurder opent bij een bank naar keuze.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • huurcontract
 • bewijs huidig inkomen
 • rekeninguittreksels laatste 3 maanden

Tegemoetkoming in de huurprijs

Wat?

De Vlaamse overheid voorziet twee huurpremies indien de huurprijs een zware last is:

Vlaamse woonlening

Wat?

Als je een sociale woning wilt kopen of renoveren, biedt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) je een betaalbaar woonkrediet aan: de Vlaamse Woonlening.

Verzekering gewaarborgd wonen

Wat?

 • Dit is een polis die personen die een lening aangaan voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning gratis verzekert tegen inkomensverlies (ingevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid).
 • De verzekering loopt over een periode van 10 jaar.

Extra info?

 

 

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact