Overlast

Milieuklachten

Wat?

 • Onder milieuklachten verstaan we voornamelijk milieuhinder zoals lawaai (geluidshinder), stank (geurhinder), rook- of stofhinder en lichthinder. Maar ook verboden handelingen zoals afval storten, afval verbranden, lozen van gevaarlijke stoffen in riolering en waterlopen … en algemene milieuvervuiling vallen onder deze noemer.

Meldpunt milieuhinder

Wat?

Het gemeentebestuur heeft een centraal meldpunt voor milieuklachten. Milieuhinder kan je op verschillende manieren melden:

 • telefonisch tijdens de kantooruren: 014 50 21 21;
 • via e-mail – milieudienst@herenthout.be;
 • 24/24u telefonisch aan de politie – Cel Milieu: 014 24 42 00.

Bij het melden van hinder, is het belangrijk dat wij over volgende gegevens beschikken:

 • naam, adres en telefoonnummer van de melder;
 • naam en adres van de beklaagde (indien mogelijk);
 • duidelijke omschrijving van de klacht;
 • vermelding van tijdstip, frequentie en duur waarop de hinder zich voordoet.
De gegevens van de melder geven we niet door aan de beklaagde. Een telefoonnummer is enkel vereist om je te kunnen contacteren voor eventueel bijkomende informatie, bijvoorbeeld bij geurhinder om te weten of er op een bepaald tijdstip hinder is.

Politiecodex

Wat?

 • Bevat regels over onder meer langdurig parkeren, geluidsoverlast, sluitingstijd, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, loslopende honden, geurhinder, sneeuwruimen, hinderlijke beplanting, sluikstorten, vuur, stoken, wildplakken, nachtlawaai, vernielen van grafzerken, beschadigen van eigendommen en graffiti.
 • Wanneer je een regel uit de politiecodex overtreedt, kan je een gemeentelijk administratieve sanctie (GAS) krijgen.
 • De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal op.
 • Op basis van dit pv kan de sanctionerende ambtenaar een geldboete opleggen.
Politiecodex

 

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact