Premies en toelagen

Gebruik duurzaam geëxploiteerd hout (FSC-PEFC)

Reglement ‘Gemeentelijke premieregeling voor de aankoop en het gebruik van FSC-hout’
Aanvraagformulier duurzaam geëxploiteerd hout

Hemelwater

Hemelwaterinstallatie bij een bestaande woning

Voorwaarden?

  • Bestaande woning (bouwvergunning vóór 1 september 1999)
  • Minstens één wasmachine of toilet aangesloten
  • Geen verbindingen tussen drinkwater- en hemelwaternet
  • Een afschrift van de facturen en een keuringsattest van Pidpa moet door de bouwheer voorgelegd worden.
  • De grootte van de put is in verhouding tot het aangesloten dakoppervlak

Bedrag?

  • 0,03 euro per liter van de put met een maximum van 900,00 euro en de kosten van het keuringsattest (indien het factuur is bijgevoegd).

Aanleg van een infiltratievoorziening voor hemelwater

Voorwaarden?

  • Voor nieuwbouw en herbouwde woningen waarbij een infiltratievoorziening niet verplicht is volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m2 aan verhard oppervlak aangesloten.
  • Een afschrift van de facturen moet door de bouwheer voorgelegd worden.

Bedrag?

  • 2,50 euro per aangesloten m2 aan verhard oppervlak met een maximum van 75,00 euro.

Extra?

Gemeentelijke premieregeling voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen
Aanvraagformulier hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Lijnvormige elementen

Subsidiereglement voor het aanplanten van lijnvormige elementen
Aanvraagformulier ‘Premie voor aanplanting van lijnvormige landschapselementen’

Overige premies

Premiezoeker geeft je een eenvoudig overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Je kan er alle beschikbare premies voor je woonplaats opvragen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook enkel de relevante premies opvragen volgens je persoonlijke situatie (samenstelling van je gezin, inkomen …).

www.premiezoeker.be

 

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact