Sociaal wonen

Kleine Landeigendom Zuiderkempen

Wat?

 • Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba bouwt en verkoopt sociale woningen.

Contact

 • Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba, Tongerlodorp 1, 2260 Westerlo, T 014 54 41 83, F 014 54 49 16, www.klz.be.

Zonnige Kempen

Wat?

 • Zonnige Kempen houdt zich vooral bezig met het verhuren van woningen, maar je kan er ook een sociale woning kopen.

Contact

Extra

 • Inschrijvingsformulieren via www.zonnigekempen.be
 • Dit kan je ook afhalen op het gemeentehuis, Loket Leven & Ondernemen

Sociaal Verhuurkantoor SVK ISOM

Wat?

 • Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) huurt je woning om deze onder te verhuren en is dus zelf hoofdhuurder; bijgevolg is het SVK verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen.
 • Het Sociaal Verhuurkantoor neemt je werk als verhuurder dan over en staat in voor volgende zaken:
  • de keuze van de huurder en het huurcontract;
  • de opmaak van de plaatsbeschrijving en andere administratieve taken;
  • de inning van de huur;
  • de brandverzekering;
  • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder;
  • de begeleiding van de huurder indien nodig.
 • Het SVK vraagt geen commissieloon, wel een billijke huurprijs.
 • Het SVK staat garant voor de maandelijkse stipte betaling van de huur dus als eigenaar loop je niet het risico geen (of laattijdig) huurgeld te ontvangen of verzeild te raken in lastige en dure gerechtelijke procedures.
 • Het SVK zorgt indien nodig ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging van wanbetalingen.
 • Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige woningleegstand en eventuele opname in het leegstandsregister te vermijden.
 • Je wordt belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten.
 • Het SVK ziet toe op het onderhoud van je woning.

Contact

Vlaamse woonlening

Wat?

 • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) wil met dit woonkrediet mensen met een bescheiden inkomen ook de kans geven om:
  • een woning van minstens 30 jaar oud te kopen EN te renoveren;
  • een eigen woning te verbouwen of te renoveren;
  • een sociale woning aan te kopen;
  • een nieuwe woning te bouwen.
 • Duur van de lening: 20 jaar (standaardduurtijd)

Contact

 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Havenlaan 88, bus 94, 1000 Brussel (VAC Herman Teirlinckgebouw), www.vlaamsewoonlening.be
 • Vlaamse Infolijn: 1700 (gratis)

© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact