Woonkwaliteitsbewaking

Conformiteitsattest

Wat?

 • Dit is een officieel document waaruit blijkt dat de woning, die als hoofdverblijf wordt verhuurd, voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.
 • Het is echter geen verplicht document.
 • Het attest is 10 jaar geldig, ook na overdracht van het zakelijk recht.
 • Voor volgende woningen kan het attest worden afgeleverd nadat een onderzoek ter plaatse werd uitgevoerd (technisch verslag):
  • woningen gerealiseerd vóór 1 november 1998 en meer dan 20 jaar voor de aanvraag van het conformiteitsattest;
  • woningen gerealiseerd na 1 november 1998 (nieuwbouw, splitsing, samenvoeging …);
  • woningen die ongeschikt, onbewoonbaar of  overbewoond werden verklaard.
 • De verhuurder vraagt het conformiteitsattest schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen.
 • Bij de aanvraag voeg je een schema van de woning, eventuele brandweer- en keuringsattesten van gas- en elektrische installaties bij.

Prijs?

 • 62,50 euro

Leegstand

Wat?

Jaarlijks wordt door de gemeente de inventaris opgemaakt van:

 • de leegstaande woningen en gebouwen die gedurende tenminste één jaar effectief leegstaan;
 • de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen; van zodra deze bedrijfsgebouwen door het agentschap RO-Vlaanderen opgenomen worden in de inventaris is een jaarlijkse heffing verschuldigd.

De gemeente heeft een eigen reglement opgesteld waarin wordt opgenomen in welke situaties de gemeente een woning of gebouw als leegstaand beschouwd.

gemeentelijk reglement leegstandsregister
infobrochure leegstand

Prijs?

De gemeente keurde hiervoor een belasting goed. Het bedrag van de belasting wordt voor de eerste periode dat het gebouw of woning is opgenomen in het leegstandsregister forfaitair vastgesteld op:

 • voor een volledig gebouw of woonhuis: 1 500 euro
 • voor een individuele kamer: 250 euro
 • voor elke andere woning dan hiervoor vermeld: 750 euro
belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Ongeschiktverklaring en/of onbewoonverklaring

Wat?

 • Een gebouw dat niet voldoet aan de openbare veiligheid en/of een gevaar vormt voor de openbare gezondheid kan door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard.
 • Klachten moet je schriftelijk richten aan de burgemeester. Bij een gegronde klacht wordt een kwaliteitsonderzoek aangevraagd bij het Agentschap voor Wonen in Antwerpen.

© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact