Justien en Jasmien van K(r)op Op! Duurzame helden uit Herenthout

Publicatiedatum: 08 sep 2021

Op 25 september 2021 vieren we de zesde verjaardag van de ondertekening van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. We zetten dan graag onze eigen, lokale ‘Duurzame Helden’ in de kijker. We lieten enkelen van hen vertellen waarom zij zich inzetten om van Herenthout een aangenamer, positiever, veiliger en/of duurzamer plekje te maken.

K(r)op op! wil mentaal welzijn bespreekbaar maken in de lagere school op een speelse en laagdrempelige manier. In het gemeentenieuws van september kregen jullie al een stuk van hun interview, maar Justien en Jasmien hadden nog meer leuks te vertellen. Het volledige interview kan je hier lezen.

Hoe ben je er op gekomen om K(r)op op! te doen? 

Dat is een grappig verhaal ! Wij videobellen elkaar bijna dagelijks om te vertellen hoe onze dag is geweest, om te ventileren of om advies te vragen. We merkten al snel tijdens die telefoontjes dat we tijdens de Coronaperiode allebei botsten op dezelfde ervaring in ons werkveld. Jasmien is leerkracht lager onderwijs en Justien is dramatherapeute en werkt in een groepspraktijk. We merkten dat kinderen en jongeren bezorgdheden omtrent de Coronasituatie hadden en nood hadden aan het uiten hiervan.

Nu, het is niet altijd zo vanzelfsprekend voor kinderen om hierover te gaan babbelen op school. Jasmien weet uit ervaring dat hier soms weinig tijd en ruimte voor is op een drukke schooldag. Ze is als leerkracht ook best impulsief van aard en had in haar wilde enthousiasme Karrewiet gecontacteerd met de melding we iets wilden doen met dit thema. Karrewiet was onmiddellijk enthousiast en liet ons weten dat ze erg blij waren dat we iets wilden betekenen omdat ook zij merkten dat kinderen met veel vragen en onuitgesproken gevoelens zaten. Ze kregen dagelijks berichtjes van kinderen op hun sociale media kanalen die een enorme impact ervaarden van de Coronacrisis. “Morgen komen we langs in jouw klas om een reportage te maken over dit thema en het aanbod dat jullie hebben” kregen ze toen te horen.

Niet veel later kreeg Justien telefoon van haar zus met de boodschap “Morgen om 9u staat Karrewiet in mijn klas”. Op nog geen 24u tijd boksten we een aanbod in elkaar dat tot op de dag van vandaag een basis vormt van ons project. ‘Mentaal welzijn bespreekbaar maken in de lagere school op een speelse en laagdrempelige manier’  Het enthousiasme was zo groot dat we beseften: dit is zó broodnodig, we willen hiermee verder gaan en meer kinderen bereiken. Zo gingen we aan de slag om een volledig project uit te werken voor leerkrachten en kinderen uit de lagere school.

Wat motiveert je om dit te blijven doen?

We horen, zien en voelen wat een impact ons project heeft voor leerkrachten en kinderen. Herenthout startte met het pilootproject en daar kregen we alvast veel positieve feedback. Nadien hoorden we via verschillende kanalen dat kinderen die deelnamen aan het project thuis, bij hun therapeut, bij familie ons verhaal en missie verder verspreiden: ‘We gaan niet opkroppen, want je even niet oké voelen is echt oké!’ We kregen foto’s van ouders toegestuurd waar enthousiaste kinderen thuis een K(r)opopgadget in elkaar hadden geknutseld, leerkrachten stuurde fijne ervaringen en positieve impacten door, we kregen zelfs een radio-interview omdat de mond aan mond reclame zijn werk deed.

Daarnaast voelden we ook een gedragenheid vanuit verschillende andere diensten die ons lieten weten wat voor een nood er is aan een aanbod als het K(r)op op! project. We werden benaderd door verschillende Huis van het Kind, door Dienst Onderwijs Antwerpen, zomerscholen… die ons lieten voelen dat wat we aan het doen waren van betekenis kan zijn voor velen.

Deze zomer zijn we actief zelf de sessies van K(r)op op! gaan uitvoeren bij meerdere zomerscholen in de buurt. We besloten dat het een meerwaarde was om dit zelf actief aan te bieden zodat we dicht bij onze doelgroep kunnen blijven staan en voeling blijven houden bij welke thema’s er juist leven. Zo kunnen we ons project nog regelmatig bijsturen. We merken hoe kinderen behoefte hebben om te spreken over hun gevoelens en bezorgdheden, zelfs los van Corona. We leerden dat als je de juiste ingangspoorten vindt bij kinderen, er zoveel te delen is over hun innerlijke belevingswereld. En laat dat nu net zijn waar we voor staan.

Met jouw bijdrage draag je bij aan de SDG ‘Goede gezondheid en welzijn’ in onze gemeente. Wat betekent dat domein voor jou? En waarom is het zo belangrijk? 

Ik denk in eerste instantie dat we beiden een groot hart hebben voor kinderen. We zijn zussen die groot zijn geworden als chiromeisjes en later waren we ook lid en monitor in de speelpleinwerking van Herenthout. Door onze ervaringen in het werkveld met kinderen zijn we ook gaan beseffen hoe belangrijk het is dat een kind zich goed voelt in zijn vel. Een kind dat zijn gevoelens erkent bij zichzelf, bij anderen en die kan benoemen en plaatsen. Een kind dat dit kan, voelt zich beter in zijn vel, kan beter tot leren komen, kan zijn talenten ten volle ontwikkelen en bezit de nodige portie veerkracht. Die veerkracht is nodig wanneer het even tegen gaat. Dankzij de Coronaperiode kwam de veerkracht van kinderen erg onder druk staan, daarom is wat extra aandacht voor mentaal welzijn geen overbodige luxe.

We willen ook zeker het signaal geven dat jezelf kwetsbaar opstellen een sterkte is in plaats van een zwakte. Psychiater Dirk De Wachter zei ooit: ‘Ik maak me meer zorgen om de ongevoeligheid in deze wereld dan de gevoeligheid’. Dat is een uitspraak waar wij 100% achter staan. Gevoeligheid is een goede menselijke eigenschap, zeker in een maatschappij waar de dag vandaag alles sneller, beter, en groter moet zijn.  Zou het misschien ook helpen dat we allebei twee gevoelige types zijn, die ons niet schamen om een keer een traan te laten en ons kwetsbaar op te stellen?

Hoe kunnen we andere burgers aanzetten om zich ook in te zetten voor deze SDG? 

Weten dat ook kleine dingen van betekenis kunnen zijn. We zagen de initiatieven vanuit de gemeente tijdens de Coronacrisis waarbij bijvoorbeeld onze grootmoeder enkele keren een telefoontje kreeg van een vrijwilliger om te horen hoe het met haar gaat. Het lijkt klein, maar zo’n warme acties kunnen van grote waarde zijn. Niet alleen de kleinsten hebben nood aan een plekje om hierover te spreken, maar alle leeftijden verdienen de nodige aandacht voor hun mentaal welzijn. Of het nu jong of oud is! Soms is het ‘weten’ dat er iemand bereikbaar is en paraat staat om te luisteren al meer dan voldoende.

Anderen hebben wat meer ondersteuning nodig en ook daar zijn alle helpende handen welkom. Je hoeft geen pedagogisch diploma of therapie-opleiding te hebben gehad, om van betekenis te kunnen zijn.  Een hart voor mensen en een gezonde portie empathie kan je niet studeren, dat heb je gewoon in je.

Bij ‘mentaal welzijn’ wordt er ook vaak gedacht dat het gaat over babbelen met elkaar. Dat hoeft helemaal niet. Dat is zelfs bij K(r)op op! niet ons uitgangspunt. Zo kan samen wandelen, een liedje neuriën, je zorgen er even uit dansen, samen sporten, een brief schrijven of koekjes bakken voor iemand ook echt deugd doen. Het gevoel ‘niet alleen te zijn’ en je verbonden te voelen met anderen heeft een grote impact op je mentaal welzijn.

Hoe zie je de rol van het lokaal bestuur op dit domein? 

We zien dat er de laatste jaren binnen de gemeente veel is ingezet op jeugd. Daarvoor zijn wij allebei grote supporter, uiteraard. Laat ons deze lijn doortrekken en het mentaal welzijn van onze Herenthoutse kinderen mee ter harte nemen. Dankzij de steun van de gemeente in ons project zijn de eerste stappen al gezet. Attent dat de gemeente ook dit aspect van het welzijn wil ondersteunen.

Wij denken dat er al veel mooie initiatieven aan de gang zijn en dat maakt ons hoopvol naar de toekomst. Het lokaal bestuur kan dit domein mee ondersteunen door mee te blijven inzetten op het doorbreken van het taboe dat soms nog heerst rond mentale gezondheid.

Daarnaast merken we dat er na de Coronaperiode ook veel behoefte is om elkaar terug te kunnen ontmoeten om opnieuw het oude leven te kunnen hervatten. Herenthout is een levendig, sociaal dorp waar iedereen graag blijft ‘plakken’. En dat niet alleen aan de toog. Dat maakt van Herenthout een plek om graag te wonen. En dat ‘ontmoeten’ maakt deel uit van het mentaal welzijn. Hier kan het lokale bestuur ook de schouders mee onder zetten.  Wij hopen alvast dat de verenigingen de juiste ondersteuning krijgen om mensen, jong en oud, te kunnen ‘verenigen’ na een tijd van angst en onzekerheid. We hebben elkaar nodig om hier door te komen. Laat ons zo voor elkaar zorgen!


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact