Een kind erkennen

Inhoud

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
  • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in de gemeente

  • waar je woont
  • waar de andere ouder woont
  • of waar het kind geboren is.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van erkenning of van de akte van prenatale erkenning aanvragen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaarten
  • bij erkenning voor de geboorte: doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld
  • bij erkenning na de geboorte: recente geboorteakte van het kind (max. 1 jaar oud)
Naar top