Klokkenluidersregeling

Inhoud

De klokkenluidersregeling heeft als doel personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk. Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden.

De algemeen directeur neemt de rol als eerste aanspreekpunt op (het departementshoofd interne werking is tweede aanspreekpunt).

De algemeen directeur geeft jaarlijks een overzicht van de meldingen, binnen de mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen die het bestuursdecreet bepaalt (indien er meldingen zijn).

Procedure

Schriftelijke melding via brief of e-mail

Stuur een melding naar algemeen.directeur@herenthout.be. Deze mails worden enkel gelezen door de algemeen directeur.

Als je je melding per brief wil sturen, stuur je die naar brief naar:

Lokaal Bestuur Herenthout – tav de algemeen directeur
Bouwelse Steenweg 8
2270 Herenthout

Vermeld duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren. De brief wordt niet door het onthaal geopend (dus evenmin ingescand), maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.

Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen. Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Naar top