Korting op je afvalfactuur bij medische problemen en voor jonge kindjes

Publicatiedatum: 04 sep 2017

De sociale correctie op de diftarfactuur is bedoeld voor kinderen jonger dan drie jaar en voor mensen met medische problemen, met name nierdialyse- , stomapatiënten en mensen met incontinentie.

Voor jonge kindjes wordt dit automatisch geregeld. We bekijken op basis van het bevolkingsregister of, en hoeveel, kinderen er onder de drie jaar in het gezin wonen. Hierbij wordt 1 januari van het jaar van de uitbetaling als datum genomen.

Mensen met medische problemen moeten een attest van de dokter binnenbrengen. Als het attest vermeldt dat het medisch probleem blijvend is, dan moet je dit attest slechts één keer binnenbrengen. Het medisch attest bezorg je voor 1 oktober van het jaar waarin je de sociale correctie wenst aan het Loket Bouwen & Wonen of stop je in een gesloten omslag in de brievenbus van het gemeentehuis.

De uitbetaling gebeurt eind oktober. Wie recht heeft op een sociale correctie, ontvangt in oktober een brief met vermelding van het bedrag en de periode dat het bedrag aan je diftarrekening wordt toegevoegd.

Meer info bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact