Lokaal Overleg Kinderopvang

Inhoud

Het lokaal bestuur vraagt advies aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) over haar beleidsdoelstelling voor kinderopvang en over beleidskeuzes die een invloed kunnen hebben op de kinderopvang. Dit advies moet worden opgenomen in de meerjarenplanning en is niet bindend. Het LOK kan ook op eigen initiatief een advies formuleren. Verder heeft het LOK een signaalfunctie. Ook lokale actoren en gebruikers kunnen het advies vragen van het LOK. Het accent ligt op beleidsplanning en advies, het LOK kan zelf geen kinderopvang organiseren.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit lokale actoren van kinderopvang (organisatoren kinderopvang, jeugdwerk, sport- en vrijetijdsinitiatieven, kinderoppas, opvang zieke kinderen, lokaal loket kinderopvang, Huis van het Kind, scholen, CLB), gebruikers en vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt ad hoc samen, met een verplichte bijeenkomst uiterlijk zes maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode (ten laatste 30 juni van het eerste jaar van de bestuursperiode).

Contactpersoon: Ilse Meeusen - ilse.meeusen@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top