Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning

Inhoud

Doel: adviseren over de uitbouw van opvangvoorzieningen, uitwerken van een gemeenschappelijk aanbod betreffende flexibele opvang of opvang zieke kinderen, uitwerken, uitvoeren en evalueren van een kinderopvang-behoeftenonderzoek, uitwerken van een gemeenschappelijke pedagogische visie inzake kinderopvang

Contactpersoon: Els Alen – els.alen@herenthout.be

Naar top