Loting voor de opmaak van de lijst van gezworenen

Publicatiedatum: 18 jan 2017

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moet het gemeentebestuur, overeenkomstig artikel 218 van het Gerechtelijk Wetboek, de gemeentelijke lijst van gezworenen opmaken.

Uit die gemeentelijke lijst en de provinciale lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen (een assisenjury bestaat uit 12 gezworenen en uit één tot twaalf plaatsvervangende gezworenen die door loting worden aangewezen).

De gezworenen moeten de Belgische nationaliteit hebben, de burgerlijke en politieke rechten genieten, tussen 28 en 65 jaar zijn, kunnen lezen en schrijven en in de provincie wonen waar het proces plaatsvindt.

De lijst van gezworenen werd de laatste keer opgemaakt in 2013. Een nieuwe lijst dient opgemaakt te worden in 2017.

De eerste stap voor de opmaak van deze lijsten is het organiseren van een loting. De loting heeft openbaar plaats op maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

De loting gebeurt door de burgemeester, bijgestaan door de schepenen Patrick Heremans en Herman Dom.

Datum publicatie website: 18 januari 2017


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact