Materiaaluitleendienst

Inhoud

Het gemeentebestuur beschikt over een aantal materialen die kunnen worden uitgeleend zoals tafels, stoelen, hoge receptietafels, tentoonstellingspanelen, podiumelementen ...

Ook via de jeugdraad kan je enkele materialen ontlenen zoals XL-spellen, rookmachine, dieren-verkleedkostuums, kinderfuifbox met mini discoballen, flash-light, blacklight ...

Voorwaarden

Het materieel wordt enkel ter beschikking gesteld aan verenigingen die aangesloten zijn bij of erkend zijn door een Herenthoutse adviesraad, en aan de Herenthoutse adviesraden en de diensten van het lokaal bestuur.

Kostprijs

Gratis

Externe links

Naar top