MINA-raad

Inhoud

De MINA-raad heeft als doel ervoor te zorgen dat de natuur, het landschap en het leefmilieu in onze gemeente wordt verbeterd, behouden en hersteld. De raad is bevoegd om het lokaal bestuur zowel op eigen initiatief als op verzoek van het bestuur te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De MINA-raad vervult ook een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking over milieu- en natuuraangelegenheden.

De MINA-raad komt 3 tot 4 keer per jaar samen.

De MINA-raad bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers van de plaatselijke milieu- en natuurverenigingen, afgevaardigden van elk onderwijsnet, afgevaardigden van beroepsverenigingen en sociaal-culturele organisaties indien zij dit wensen, én geëngageerde inwoners met interesse in milieu en natuur. De niet-stemgerechtigde leden zijn de schepen van leefmilieu, een vertegenwoordiger van het departement omgeving en politieke mandatarissen.

Contactpersoon: Sofie Poelmans – omgeving@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top