Minimale levering van aardgas voor wie prepaid heeft

Inhoud

Als je klant bent bij de netbeheerder en voor aardgas betaalt via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’), kan je tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om jouw woning te verwarmen.

Procedure

De sociale dienst onderzoekt per aanvraag of je kampt met een probleem van energiearmoede (d.i. problemen hebben met het betalen van de energiefacturen) en beslist dan of je in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas voor je budgetmeter, eventueel verbonden aan bepaalde voorwaarden.

Wat meebrengen

 • jouw identiteitskaart
 • jouw budgetmeterkaart indien je nog een oude budgetmeter hebt
 • een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...)
 • een bewijs van de vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...)
 • de contactgegevens van jouw schuldbemiddelaar, als je die hebt.

Kostprijs

De hoogte van de tussenkomst is afhankelijk van:

 • het tarief bij de netbeheerder en het sociaal tarief tijdens de laatste drie maanden van het jaar.
 • het type woning waarin je woont.
 • of je beschermd afnemer bent of niet.

Voor niet-beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 november 2023:

  • voor een appartement: 49,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 69,66 per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 82,66 euro per halve maand.

Voor beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 november 2023;

  • voor een appartement: 32,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 46,66 euro per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 56,66 euro per halve maand.
Naar top