Missie en visie

In Herenthout is het gezellig,

ontmoeten we elkaar,

is iedereen gelijk,

werkt iedereen mee,

en verzekeren we de toekomst.

In Herenthout is het gezellig

Wat is de ambitie?

 • In Herenthout zijn de inwoners verbonden met hun buurt, over verschillen heen.
 • Herenthout leeft, mensen komen samen.
 • We betrekken iedereen in Herenthout, met respect voor ieders eigenheid maken we 1 geheel.
 • Herenthout is een drempelvrije en warme organisatie die haar inwoners bereikt en verder helpt.
 • In Herenthout zijn we fier op onze successen.

We ontmoeten elkaar

Wat is de ambitie?

 • Herenthout is authentiek, gezellig en groen, en ingericht om elkaar te ontmoeten.
 • We richten onze omgeving in zodat elke leeftijd zich welkom voelt.
 • Herenthout is een menswaardige omgeving voor elke inwoner, jong en oud, ongeacht afkomst, overtuiging of gender.
 • Herenthout biedt een veilige omgeving waarin elke inwoner, mobiel en minder mobiel, zich vlot en aangenaam kan verplaatsen.

Iedereen is gelijk

Wat is de ambitie?

 • Inwoners van Herenthout voelen zich betrokken bij wat er gebeurt in Herenthout.
 • Herenthout gaat verder dan ‘laagdrempelig’, Herenthout gaat voor ‘uitnodigend’.
 • Inwoners van Herenthout voelen zich belangrijk. We gaan voor een persoonlijke aanpak die tegelijk ook professioneel is.
 • Inwoners van Herenthout engageren zich om van Herenthout een gezellig en groen stoetersdorp te maken.
 • Inwoners van Herenthout zeggen 'Ik woon hier graag'.

Iedereen werkt mee

Wat is de ambitie?

 • Herenthout is een goed geoliede machine, flexibel, dynamisch en bereikbaar.
 • Herenthout zet volop in op digitale dienstverlening en gebruikt digitale kanalen om op een open en begrijpbare manier te communiceren met de inwoners. En tegelijk doen we dit rekening houdend met inwoners die minder toegang hebben tot digitale kanalen.
 • Inwoners hebben een duidelijk beeld van de dienstverlening van Herenthout, zowel voor lokale dienstverlening als voor dienstverlening in samenwerkingsverbanden.
 • Herenthout anticipeert pro-actief op nieuwe noden bij inwoners en verenigingen.
 • Herenthout bewaakt de eigenheid binnen de regionale samenwerking.
 • Herenthout investeert in het welzijn van de eigen medewerkers.

We verzekeren de toekomst

Wat is de ambitie?

 • Herenthout investeert in duurzaamheid en ecologie, en komt zo tegemoet aan de uitdagingen van de toekomst.
 • Bij elke beslissing houdt Herenthout rekening met de te bereiken klimaatdoelstellingen.
 • Herenthout maakt duidelijke keuzes, zodat elk project op een duurzame manier kan worden uitgevoerd.
 • Herenthout investeert in maximale kansen van al onze inwoners.
 • Herenthout bewaakt de financiële gezondheid van de gemeente. 
Naar top