Monument voor de Gesneuvelden

Inhoud

Dit monument werd in 1923 opgericht ter ere van de 14 Herenthoutse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Burgemeester Baron Van Reynegom de Buzet huldigde het op 18 november ’23 in op de Markt. Het betreft een ‘zegevierend soldaat van brons op arduinen sokkel’. Na WOII werden de namen van 3 gesneuvelden uit de tweede wereldbrand toegevoegd. Met de herinrichting van het marktplein in 1993 verhuisde ‘de soldaat’ naar het Vredesplein. Tegelijkertijd werden de namen van 7 burgerslachtoffers uit WOII in het voetstuk gebeiteld.

Meer info

Erfgoed - Monument voor de Gesneuvelden

Naar top