Nationale Veiligheidsraad kondigt bijkomende maatregelen aan – update 27 juli

Publicatiedatum: 27 jul 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft maandag 27 juli opnieuw vergaderd over de verdere aanpak van het coronavirus. Omwille van een sterke heropflakkering van de epidemie in ons land komen er na de beslissingen van afgelopen donderdag nog enkele bijkomende maatregelen om het virus terug te dringen. Deze zijn nodig om niet terug naar een algemene lockdown te moeten gaan.

Nationale aanpak

Vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), zullen de volgende maatregelen van kracht zijn:

  • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop jouw gezin met wie je dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de afstand van 1,5 meter niet altijd moet worden gerespecteerd.
  • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
  • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
  • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega’s te vermijden.
  • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
  • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
  • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal later in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Lokale aanpak

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

Opgelet: Omwille van een zeer hoge besmettingsgraad in de provincie Antwerpen, volgen er mogelijk nog bijkomende maatregelen voor onze provincie. De burgemeesters en noodplanningscoördinatoren hebben hierover vanavond nog een overleg met gouverneur Cathy Berx. Morgen vindt er een crisiscel binnen Neteland plaats. Van daaruit brengen we jou op de hoogte van eventueel bijkomende richtlijnen. Blijf onze gemeentelijke communicatiekanalen volgen.  


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact