Nieuwe sorteerverplichting voor bedrijven vanaf 1 juni 2018

Publicatiedatum: 30 jul 2018

Hoe minder afval we produceren, hoe minder we moeten inzamelen. We moeten ook doordacht omgaan met materialen en zoveel mogelijk inzetten op hergebruik. Dat bewustzijn probeert de OVAM zoveel mogelijk te versterken met allerlei acties.

Daarnaast moeten we maximaal inzetten op recyclage. Grondstoffen zijn schaars en gaan best zo lang mogelijk mee voor we ze als verloren afval beschouwen. Toch blijkt uit de sorteeranalyse dat nog heel wat waardevolle materialen belanden bij het bedrijfsrestafval.

De nieuwe sorteerverplichting grijpt hierop in. Vanaf 1 juni 2018 moeten bedrijven, naast de 18 andere verplichte stromen, nu ook recycleerbare harde kunststoffen, folies en geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) selectief laten inzamelen. Komen deze afvalstoffen in je bedrijf voor? Neem dan contact op met je inzamelaar om te bekijken hoe je deze apart kan aanbieden of ga indien mogelijk voor een brengsysteem zoals een recyclagepark.

Alle info over deze nieuwe sorteerverplichting vanaf 1 juni 2018 vind je hier.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact