Nieuwe tarieven recyclagepark 2021

Publicatiedatum: 06 jan 2021

Wie afval wegbrengt naar het recyclagepark, betaalt vanaf dit jaar iets meer voor de betalende fracties. De stijging van de tarieven komt er op vraag van IOK, met als doel de tarieven af te stemmen met de verschillende buurgemeenten. Door de tarieven van de IOK-gemeenten overal gelijk te maken, wordt afvaltoerisme naar de buurgemeenten vermeden.

Een ander belangrijk argument is het principe van de vervuiler betaalt. Momenteel dekken de inkomsten van de betalende fracties slechts één vierde van de kosten van het recyclagepark. De rest komt uit de algemene middelen.

Hoewel sinds de opening van het recyclagepark in 2013 de tarieven nog niet zijn gewijzigd, nemen de verwerkingskosten van ons afval jaarlijks toe.

Door de tarieven op te trekken wil men de burgers die het afval binnenbrengen meer laten bijdragen in de verwerkingskosten. Op deze manier zal de dekkingsgraad met 10% toenemen.

De nieuwe tarieven vind je terug op de pagina van het recyclagepark.

Meer info via milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact