Nieuwe wetgeving levenloos kind

Publicatiedatum: 18 mei 2019

Ouders van levenloos geboren kinderen kunnen voortaan al vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen hun kindje laten registreren.

Een levenloos kind waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschap van 140 dagen tot en met 179 dagen kan voortaan ook geregistreerd worden. Dat is evenwel geen verplichting. Wanneer er om registratie wordt gevraagd, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van een levenloos kind op.

Een levenloos kind waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van minstens 180 dagen moet altijd geregistreerd worden. Die regel bestond al langer. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt in dat geval altijd een akte van een levenloos kind op.

Beide akten worden opgemaakt op basis van een medisch attest.

Een levenloos kind waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van minstens 180 dagen zal – naast een eventuele voornaam – voortaan ook een familienaam kunnen krijgen. Bij een kortere zwangerschapsduur is die mogelijkheid er niet. Dat kindje kan alleen een voornaam krijgen, maar ook dat is geen verplichting.

De nieuwe wet trad in werking op 31 maart 2019. Ouders die voor 31 maart 2019 bevallen zijn van een levenloos kind na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen kunnen nog tot 31 maart 2020 om de opmaak van een akte van een levenloos kind vragen. En ouders die voor 31 maart 2019 bevallen zijn van een levenloos kind en voor die datum een aangifte hebben gedaan, hebben nog tot 31 maart 2020 om de vermelding van de naam of voornamen van het kind toe te voegen in de opgemaakte akte van een levenloos kind.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact