Nieuws

20 jul 2017

Het college van burgemeester en schepenen ondertekende in zitting van 17 juli 2017 het charter werftransport. Met dit initiatief willen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving door het werfverkeer te weren uit schoolomgevingen tijdens bouw- en wegenwerken. Met het charter geeft de gemeente een duidelijk signaal dat […]

20 jul 2017

De Vlaamse regering besliste vorige week dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Dit verbod ging in op 19 juli 2017 en houdt in dat amateurgebruikers geen  glyfosaathoudende pesticiden meer mogen gebruiken op private terreinen. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden […]

20 jul 2017

Overlast van muizen en ratten komt hoofdzakelijk doordat er niet voldoende aandacht is om ze te voorkomen. Er wordt soms zeer nonchalant omgegaan met voedsel en opgeslagen materialen. Daar waar mensen leven, leeft ook ongedierte, en dat is niet voor niets. De mens biedt ongedierte voedsel, drinken en onderdak. Door er bewuster mee om te […]

19 jul 2017

De burgemeester maakt de aktename van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2017 bekend van de mededeling kleine verandering voor de uitbreiding van de opslag van dierlijke mest bij een milieuvergunde inrichting klasse 2, ingediend door Heylen Jan en Jos, Herlaar 18, 2270 Herenthout, zodat de melkveehouderij voortaan volgende rubrieken bevat: Rubriek […]

19 jul 2017

Alle loketten en diensten van het lokaal bestuur zijn gesloten op vrijdag 21 juli 2017 naar aanleiding van Nationale feestdag.

17 jul 2017

De PretCamionette is ondertussen een bekend gegeven in Herenthout. Voor september/oktober zijn we nog op zoek naar leuke speelstraten. Wil jij de PretCamionette een namiddagje in je straat laten kamperen? Of zie je het wel zitten om wijkverantwoordelijke te zijn?

14 jul 2017

Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je tussen 20 mei en 20 juli 2017 kandidaat stellen bij het Loket Bouwen & Wonen op het gemeentehuis.

13 jul 2017

De groenestroomcertificaten zijn weggevallen en het prosumententarief werd ingevoerd. Hierdoor kregen veel mensen het gevoel dat het plaatsen van zonnepanelen geen interessante investering meer is. Of dat het in ieder geval enorm lang duurt om ze terug te verdienen. Dit is echter een misvatting. Enorme verlaging kostprijs De kostprijs van een volledige installatie bedraagt nog […]

12 jul 2017

Op 21 juli organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw in samenwerking met de Cultuurraad een gezellige avond op de verkeersvrij gemaakte Markt. De cafés zetten hun terrasjes buiten en aan de kiosk op het plein word je een hele avond op muziek getrakteerd. Vanaf 19.00 uur speelt fanfare Sint-Pieter ten dans, en na een toespraak van onze […]

12 jul 2017

Communiceren met personen met een vorm van dementie kan moeilijk zijn. Een vraag als: Wat heb je vandaag gedaan? kan iemand onzeker maken, omdat hij of zij het niet meer weet. Chris De Rijdt vertelt je over haar ervaringen met haar moeder die dementie had.