Nieuws

26 jul 2021

Het participatietraject van de proefopstellingen in ons centrum is afgelopen. Vanaf vandaag zullen door onze technische dienst stap voor stap de nieuwe verkeerssituaties worden uitgevoerd. Zo is eerder al in Verbistlaan de enkelrichting opgeheven.

23 jul 2021

Landbouwers in onze gemeente die schade hebben geleden naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, kunnen voor 31 oktober 2021 een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

22 jul 2021

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.

22 jul 2021

Wil je op reis gaan binnen de Europese Unie? Dan heb je een certificaat nodig.
Een COVID-certificaat bewijst dat je Covid Safe bent. Dat betekent dat je kan reizen voor je werk, of om privéredenen. Het maakt vrij reizen binnen de EU mogelijk zonder bijkomende veiligheidsrisico’s.

22 jul 2021

Bibliotheek Neteland organiseert in het najaar van 2021 een lezingenreeks rond ‘Anders en beter(?)’. Inschrijven kan via www.nete.land/lezingen of aan de balie van onze bibliotheek. Het aantal plaatsen per lezing is beperkt. Deelnemen kost 5 euro per persoon per lezing.

20 jul 2021

De vijf Neteland-gemeenten slaan de handen in elkaar om jongeren te informeren over de gevaren van digitalisatie en polarisatie op sociale media. Via de dienst gelijke kansen en preventie van stad Herentals en verschillende partners in het werkgebied zetten ze in op algemene preventie en detectie.

20 jul 2021

Herenthout schreef zich in voor het traject WIFI4EU, kreeg goedkeuring en heeft het project uitgerold in het najaar van 2020. Zo is het onder meer mogelijk aan ‘t Kapelleke, het buurthuis ‘t Lindehofke, Torekensschool, Huis Driane, Huis van het Kind, Gemeentehuis, GOC, Markt 21 en de bib je gratis met het netwerk ‘WIFI4EU’ te verbinden.

19 jul 2021

Op maandag 19 juli kwam het Overlegcomité opnieuw samen om de coronapandemie en versoepelingen te evalueren. Ondanks de toenemende vaccinatiegraad, kiest het Overlegcomité voor een stapsgewijze en voorzichtige aanpak. Zo wil het vermijden dat er net zoals in onze buurlanden stappen teruggezet moeten worden omdat er te snel te veel versoepeld werd.

16 jul 2021

Lokale politie Neteland heeft van januari tot en met juni opnieuw snelheidscontroles uitgevoerd op het grondgebied van Herenthout. We informeren je graag de resultaten van deze actie.

15 jul 2021

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota ontving de Vlaamse overheid zo’n 4.300 inspraakreacties.
Het planteam zal deze nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact