Nieuws

16 nov 2018

Naar jaarlijkse gewoonte zal de Gemeentelijke Sportraad op vrijdag 18 januari 2019 de sportlaureaten huldigen. Ken jij iemand die hiervoor in aanmerking komt, dan mag je dit melden aan de gemeentelijke Sportdienst. De kandidaturen moeten binnen zijn voor 27 november 2018.

15 nov 2018

‘Hans en Grietje – de deurenkomedie’ is een humoristisch, hilarisch en woordarm koldersprookje. Een slapstickshow die stretcht langs alle kanten, waarin niets is wat het lijkt. Een familievoorstelling ook, geschikt voor kleine en grotere kinderen vanaf 4 jaar. Alles is hier tweeledig: een voor- en een achterkant, een buiten- en een binnenkant, een goede en een slechte gedachte, een positief en een negatief karakter. Wat gaat dat geven?

15 nov 2018

De woonmeter (of thermohygrometer) is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel dat de temperatuur en luchtvochtigheid in huis meet. Een te hoge luchtvochtigheid leidt tot hogere stookkosten. Ook een te hoge of te lage (bij afwezigheid) temperatuur geeft onnodige stookkosten. De temperatuurweergave van veel thermostaten is na enkele jaren gebruik niet meer nauwkeurig. De woonmeter geeft je een juiste inschatting in een oogwenk.

15 nov 2018

Pidpa heeft momenteel volgende openstaande vacatures: technisch tekenaar (Grobbendonk), vrijwilliger Hidrodoe (workshop wateronderzoek). Alle info vind je op de website van Pidpa.

13 nov 2018

Inwoners of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het (socio)culturele veld of op het gebied van jeugd, komen in aanmerking voor Cultuurprijs, Jeugdduim of Trofee van Verdienste. Voorwaarde is uiteraard dat iemand die bijzondere prestatie heeft opgemerkt én een – gemotiveerde – kandidatuur indient op het Loket Vrije Tijd ten laatste op 3 december 2018. Aarzel dus niet en gun jouw favorieten de beloning die ze verdienen!

13 nov 2018

De komende winter kan je weer heerlijk wandelen in de regio. We bundelden 11 winterwandelingen in een unieke reeks, op initiatief van Kempens Karakter. In de maanden november tot maart kan je zo telkens in een andere gemeente terecht om een stukje van de Kempen te ontdekken. De Herenthoutse wandeling gaat door op zondag 25 november 2018 met vrij vertrek aan het Prinsenhof. De gratis brochure met het volledige wandelaanbod kan je bekomen op het Loket Vrije Tijd.

13 nov 2018

Op 11 november 2018 hebben we, samen met 230 andere steden en gemeenten in Vlaanderen, een vredesboom geplant. Dit om de herdenkingsperiode rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel af te sluiten. Door het planten van de boom creëren we een levend monument dat de komende decennia zichtbaar zal blijven. Je kan de vredesboom bezoeken op het Vredesplein in de Gelderstraat.

13 nov 2018

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Vaak laten eigenaars na om de tank te verwijderen. Hier zijn echter grote milieurisico’s aan verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten. Om dit probleem te voorkomen organiseert het gemeentebestuur samen met de buurgemeenten en IOK een ‘tankslag’. Dit is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks.

09 nov 2018

De Cultuurraad organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur op zondag 11 november 2018 een bezinningsmoment aan het Vredesplein. Het is wenselijk dat dit bezinningsmoment niet wordt gestoord door voorbij rijdend verkeer. Het schepencollege besliste daarom dat op zondag 11 november 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur alle verkeer verboden is in de Nijlense Steenweg (gedeelte tussen de Botermarkt en de Astridlaan), in de Gelderstraat en in de Van Reynegomlaan.

08 nov 2018

Van 19 tot en met 25 november 2018 is het weer de ‘Week van het alcoholisme’. Tijdens deze week krijgt het problematisch gebruik van alcohol meer aandacht. In Vlaanderen zijn er naar schatting 350 000 alcoholisten. Zo’n 9 000 daarvan zijn lid van de Anonieme Alcoholisten (AA). De AA houdt wekelijks ongeveer 400 vergaderingen, ook in jouw omgeving.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact