Bekendmaking ‘Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027’

Gepubliceerd op  dinsdag 18 apr 2023 om 18:17 uur
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van vanaf 2023 start. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.

De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17 maart 2023 haar goedkeuring aan het plan, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie.

De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (m.e.r.), met daarbij ook een passende beoordeling (plan-MER, met kenmerk PLMER-272).

De motivatie waarom is gekozen voor het programma zoals het is aangenomen, onder meer in het licht van de andere redelijke alternatieven die zijn behandeld, is opgenomen in de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 maart 2023 van het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Strategisch Plan 2023-2027, raadpleegbaar op https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/.

De betrokken documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van het departement Landbouw en Visserij.

Naar top