Investeer je mee in hernieuwbare energie?

Gepubliceerd op  woensdag 15 mrt 2023 om 16:49 uur
Het lokaal bestuur en energiecoöperatie Campina Energie leggen samen zonnepanelen op vier gebouwen van de gemeente en daar kan ook jij je voordeel mee doen. Ontdek het allemaal op de infosessie op woensdag 29 maart om 20.00 uur in de gemeentelijke Feestzaal.

De gemeente engageert zich om in te zetten op duurzaam energiegebruik en de nodige energietransitie. In het verleden plaatsten we zonnepanelen op het GOC Ter Voncke en de gemeenteschool. Nu zetten we een belangrijke stap door het plaatsen van vier extra zonnepaneelinstallaties op het gemeentehuis, Huis Driane, Hof Driane en Sportcomplex ’t Kapelleke. Daarvoor werken we samen met Campina Energie, een burgercoöperatie, die mensen samenbrengt om te investeren in de productie van hernieuwbare energie.

In totaal worden 248 panelen geïnstalleerd met een maximum vermogen van 110 kWp. Dat is het equivalent van het
stroomverbruik van 38 gezinnen. 

Jij kan daar aan meewerken

In het kader van een samenwerking met het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) maakte Campina Energie een interessant financieel plan op voor deze vier installaties. Burgers krijgen de kans om via het aankopen van aandelen te participeren en deel te nemen in de winst. Daarom organiseert Campina Energie een kapitaalsoproep bij de Herenthoutenaren. Tegelijkertijd wil Campina Energie het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie in Herenthout stimuleren.

Meer informatie over vennoot worden en aandelen kopen, vind je via deze link: https://aandelen.campinaenergie.be/
Herenthout.

Infosessie 29 maart

Geïnteresseerd om te luisteren naar en mee te investeren in de klimaatambities van Herenthout? Op woensdag 29 maart om 20.00 uur organiseert de gemeente en Campina Energie een infomoment voor geïnteresseerde burgers in de gemeentelijke Feestzaal, Bouwelse Steenweg 10.

Tijdens deze avond kaderen we dit project in ons energie- en klimaatplan dat mikt op 55% CO2-reductie tegen 2030 en geven we aan welke andere projecten reeds werden gerealiseerd of op stapel staan.

Campina Energie geeft vervolgens een toelichting bij zijn activiteiten in de Kempen, bij deze zonnepaneelinstallatie, over
de CO2-reductie die de vier installaties realiseren en over de wijze waarop burgers kunnen participeren aan dit project.

Deelname is gratis, maar we vragen je wel om in te schrijven via omgeving@herenthout.be of T 014 50 21 21.

Naar top