Mededeling Lokaal Materialenplan

Gepubliceerd op  vrijdag 7 jul 2023 om 13:19 uur
Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER).

Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan je tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:

  • via de gemeente (ter inzage op het gemeentehuis na afspraak met het departement Omgeving)
  • via de website van de OVAM
  • via de website van het Team Omgevingseffecten (in de dossierdatabank onder het nr. PL0276)
Naar top